Schoolreglement

Het volledige schoolreglement kunt u hier downloaden.
Het document bevat onze neutraliteitsverklaring, ons pedagogisch project, het eigenlijke reglement en de info-brochure met kalender, schoolbestuur en team. 

De zaken die in dit document in kleur werden aangeduid, zijn gewijzigde items in vergelijking met de versie van vorig schooljaar.

Sommige zaken vindt u elders op deze site ook terug zonder dat een download nodig is.

.

Schoolreglement SJ 2023-2024, goedgekeurd op de gemeenteraad van 29/06/2023.
Deeltje 'Infobrochure' nog goed te keuren op CBS.