Jaarkalender

De vrije dagen en vakanties voor het schooljaar 2022-2023 :

Officiële verlofdagen
Ma 31/10 - zo 6/11 Herfstvakantie
Vr 11/11 Wapenstilstand
Ma 26/12 - zo 8/1 Kerstvakantie
Ma 20/2 - zo 26/2 Krokusvakantie
Ma 3/4 - zo 16/4 Paasvakantie
Ma 1/5 Dag van de Arbeid
Do 18/5 - vr 19/5 Hemelvaartsdag + brugdag
Ma 29/5 Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdagen
Woe 05/10
Woe 25/01 
Di 02/05 

Pedagogische studiedagen
Woe 28/09 
Woe 23/11 
Woe 1/02

Schorsen van de lessen
Vr 30/06 Geen les in de namiddag

De extra-muros atciviteiten :
- Zeeklassen: leerlingen van het 5de leerjaar 19 - 23/09/2022
- Sneeuwklassen : leerlingen van het 6de leerjaar 18 - 24/01/2023
- Bosklassen : leerlingen van het 4de leerjaar 8 - 12/05/2023

De feesten :
Expo 1 & 2/10/2022
Eetfestijn 25 & 26/03/2023
Schoolfeest za 13/05/2023

De info-momenten :

  • Algemene info Dinsdag 6 september 2022
  • Info skiklassen Donderdag 8 december 2022
  • Oudercontact lager onderwijs Dinsdag 20 december 2022
  • Oudercontact kleuteronderwijs Dinsdag 7 februari 2023
  • Info bosklassen Dinsdag 28 maart 2023
  • Overgang kleuter-1ste leerjaar Dinsdag 20 juni 2023 (NIEUWE DATUM)
  • Oudercontact lager onderwijs Dinsdag 27 juni 2023
  • Oudercontact kleuteronderwijs Dinsdag 27 juni 2023
  • Afscheidsavond 6de leerjaar Woensdag 28 juni 2023

Communies en lentefeesten :
Eerste Communie 2023: Maandag 1 mei 2023
Plechtige Communie 2023: Zaterdag 6 mei 2023
Feest Vrijzinnige Jeugd 2023: Zaterdag 6 mei 2023
Lentefeest 2023: Zondag 7 mei 2023

Oudercomité :
Telkens de tweede dinsdag van de maand.

Valt de deze dag in een vakantie, dan verschuift de vergadering naar de eerst volgende dinsdag die wel een schooldag is

Schoolraad :

Er zijn een 4-tal bijeenkomsten per schooljaar, in het begin van het schooljaar, op het einde van het kalenderjaar, na 1 februari en op het einde van het schooljaar. De vergaderdag worden aan de leden meegedeeld