Oudercomité

Beste ouders,

Hierbij willen wij u het oudercomité even voorstellen en de punten aanhalen waarop het zich toelegt.

Oudercomité en vriendenkring van de gemeentelijke basisschool van Welle.

Het oudercomité zijn de ouders van de kinderen die hier school lopen.

De vriendenkring zijn ouders van kinderen die hier school gelopen hebben.

Zij hebben tot doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen en
zonodig te beschermen.

Waartoe dient het oudercomité ?

1. Informatieuitwisseling :

Er wordt informatie uitgewisseld tussen de directie, het onderwijzend personeel en

de ouders. Vragen die aan de leden van het oudercomité worden gesteld door

andere ouders, worden hier aan de directie voorgelegd., schoolgebreken kunnen

besproken worden, voorstellen kunnen aangevoerd worden.

2. Deelname aan de schoolraad :

Deze raad is een adviesorgaan van de gemeente. Hierin zitten vertegenwoordigers

van de gemeente (schepen van onderwijs), de directeur van de school (voorzitter

van de participatieraad), vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en van de

plaatselijke gemeenschap . Zij komt vier maal per jaar samen.

3. Organiseren van activiteiten in de school :

  • Expo (ter gelegenheid van de grote kermis te Welle)
  • Sinterklaasfeest (december)
  • Wintereetfestijn (voorjaar)
  • Zomerfeest (juni)
  • Pedagogische informatieavond voor de ouders

DOEL : financiële middelen verwerven, animatie voor de kinderen en informatie

doorgeven.

4. Assistentie bij schoolreizen, bos-zee-skiklassen.

5. Beslissingen treffen aangaande bestedingen die gedaan worden voor de school

en de kinderen.

Een paar voorbeelden uit het verleden :

  • aankoop en inrichting van de speeltuin en speelplaats
  • aankoop van computermateriaal
  • aankoop van een deel van de infrastructuur van Ukkepuk (kleuterschool)

6. Het oudercomité fungeert ook als drukkingsgroep :

zowel naar de directie toe als naar de gemeente toe.

Spring gerust even vrijblijvend binnen op één van onze volgende vergaderingen.

Ook voor verdere uitleg, klachten of voorstellen kunt u steeds bij eender wie van onze leden terecht.

Wij komen maandelijks (behalve in augustus) samen. Telkens de tweede dinsdag van de maand, om 20 u. in de eetzaal van de school.

Voorzitter : Liesbeth Wyns

Secretaris : Lies Demay

Penningmeester : Sarah Wellemans