Wij stellen ons voor ...

Klik hierboven voor ons filmpje

 

VACATURE (m/v)

 

Het oudercomité van GBS Welle  is op zoek naar  “gemotiveerde ouders (m/v)” om zijn dynamisch team te versterken:

Profiel vaste medewerker:

• één keer per maand de koppen samen steken (meestal tweede dinsdag van de maand)

• af en toe een handje helpen bij de activiteiten op onze school (eetfestijn, EXPO, klusjesdag, schoolfeest ….)

• uw hersenpan laten werken om met nieuwe ideeën voor de schoolwerking te komen, nieuwe activiteiten, om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van onze school ….

• alles waar wij nog niet aan dachten en nog zoveel meer

 

Profiel losse medewerker:

• bijspringen wanneer we meer helpende handen nodig hebben

·  af en toe een schort voorbinden, plateau’ke dragen op festiviteiten

 

Wat hebben wij te bieden:

• Langdurig contract (van onbepaalde duur) J

• Tof, dynamisch team

• Een goede verloning, nl. een lachend kindergezicht en blije directie, juffen en meesters

 

Wenst u deel uit te maken van dit gemotiveerde team, neem dan contact op met:

Liesbeth Wyns                                                                                                        Geert Monsaert

Voorzitter oudercomité  GBS Welle                                                                        Directeur GBS Denderleeuw

ocgbswelle@gmail.com                                                                

Oudercomité

Beste ouders,

Hierbij willen wij u het oudercomité even voorstellen en de punten aanhalen waarop het zich toelegt.

Oudercomité en vriendenkring van de gemeentelijke basisschool van Welle.

Het oudercomité zijn de ouders van de kinderen die hier school lopen.

De vriendenkring zijn ouders van kinderen die hier school gelopen hebben.

Zij hebben tot doel de opvoeding en het onderwijs van de kinderen te bevorderen en
zonodig te beschermen.

Waartoe dient het oudercomité ?

1. Informatieuitwisseling :

Er wordt informatie uitgewisseld tussen de directie, het onderwijzend personeel en

de ouders. Vragen die aan de leden van het oudercomité worden gesteld door

andere ouders, worden hier aan de directie voorgelegd., schoolgebreken kunnen

besproken worden, voorstellen kunnen aangevoerd worden.

2. Deelname aan de schoolraad :

Deze raad is een adviesorgaan van de gemeente. Hierin zitten vertegenwoordigers

van de gemeente (schepen van onderwijs), de directeur van de school (voorzitter

van de participatieraad), vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en van de

plaatselijke gemeenschap . Zij komt vier maal per jaar samen.

3. Organiseren van activiteiten in de school :

  • Expo (ter gelegenheid van de grote kermis te Welle)
  • Sinterklaasfeest (december)
  • Wintereetfestijn (voorjaar)
  • Zomerfeest (juni)
  • Pedagogische informatieavond voor de ouders

DOEL : financiële middelen verwerven, animatie voor de kinderen en informatie

doorgeven.

4. Assistentie bij schoolreizen, bos-zee-skiklassen.

5. Beslissingen treffen aangaande bestedingen die gedaan worden voor de school

en de kinderen.

Een paar voorbeelden uit het verleden :

  • aankoop en inrichting van de speeltuin enspeelplaats
  • aankoop van  computermateriaal
  • aankoop van een deel van de infrastructuur van Ukkepuk (kleuterschool)

6. Het oudercomité fungeert ook als drukkingsgroep :

zowel naar de directie toe als naar de gemeente toe.

Spring gerust even vrijblijvend binnen op één van onze volgende vergaderingen.

Ook voor verdere uitleg, klachten of voorstellen kunt u steeds bij eender wie van onze leden terecht.

Wij komen maandelijks (behalve in augustus) samen. Telkens de tweede dinsdag van de maand, om 20 u. in de eetzaal van de school.

Voorzitter : Liesbeth Wyns

Secretaris : Lies Demay

Penningmeester : Sarah Wellemans

 

Bij het begin van een nieuw schooljaar...

 Beste ouders,

 

Voor alle ouders is september een drukke en soms hectische maand. De vakantie is voorbij en onze  kinderen moeten elke dag terug naar school en wij weten maar al te goed wat dat betekent : het kopen van allerhande schoolartikelen en kleren, ’s morgens onze oogappels zien klaar te krijgen voor hun schooldag en ’s avonds huiswerken nakijken, lessen opvragen en boeken kaften.

 

Voor sommigen onder U is het de eerste keer dat hun kinderen naar school gaan. Het is niet alleen opwindend voor uw kind maar ook voor U zelf.

U bent benieuwd naar wat zij zullen leren en hoe vlug zij nieuwe dingen zullen kunnen doen : schilderen, kleuren, plakken, knippen, liedjes zingen voor de kleinsten. Leren lezen, schrijven en rekenen voor de wat groteren.

Dagelijks zult U in contact komen met de school van uw kind. U zult praten met de meesters en de juffrouwen, met de directeur of met iemand van het andere personeel. Maar soms zult U behoefte hebben eens te praten met andere ouders : om ervaringen uit te wisselen of om eens een probleempje aan te kaarten.

 

Dat kan op een school ook op een meer gestructureerde manier, nl. via het oudercomité.

Maandelijks (elke tweede dinsdag van de maand, te 20 uur) komt het oudercomité samen in de feestzaal van de school om dingen i.v.m. de school en het onderwijs van uw kind te bespreken.

Ook om activiteiten op de school te organiseren en mee te beslissen over uitgaven en aankopen door het oudercomité.

U bepaalt als ouder mee het karakter van de school van uw kind. Een groene en veilige omgeving rond de school, aangename klaslokalen, computers en internet op school : u kunt hier als ouder een beslissende rol in spelen.

Wij willen dan ook iedereen uitnodigen om op één van onze volgende vergaderingen volledig vrijblijvend een kijkje te komen nemen, zonder enige verplichting van maandelijkse aanwezigheid.

Wij zoeken echter wel degelijk vrijwilligers om eens een handje toe te steken bij de verschillende activiteiten die door ons worden georganiseerd in de school, al was het slechts maar voor enkele uren om de piek op te vangen. Hiertoe dienen de invulbriefjes die ruimschoots voor de activiteit meegegeven worden met uw kind met de vraag wie wanneer kan komen helpen.
De centjes die verdiend worden met hard te werken gaan tenslotte allemaal terug naar onze kinderen zoals u ook in de bijlage zult kunnen lezen.

In deze bijlage vindt U nog meer informatie over het oudercomité of contacteer één van de volgende mensen die u zeker graag zullen te woord staan :

 

Voorzitter : Liesbeth Wyns

Secretaris : Lies Demay

Penningmeester : Sarah Wellemans