Verkiezingen schoolraad 2021

Dit schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad plaats.
Op deze pagina verzamelen we voor u alle nuttige info.
 
 
Op de bevraging in november vroegen slechts 6% van de ouders een ouderraad. De drempel van 10% werd dus niet gehaald.
Mag ik u er aan herinneren dat u van harte welkom bent op de bijeenkomsten van het oudercomité. Ook via dit orgaan kunt u participeren in de schoolwerking.
 
 
 
In februari vindt de verkiezing van de schoolraad plaats.
 
Alle info over hoe u zich kandidaat kunt stellen vindt u hier. (modelbrief indienen voor 15 januari)
 
Het verkiezingsreglement kunt hier raadplegen.