Verkiezingen schoolraad 2021

Dit schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad plaats.
Op deze pagina verzamelen we voor u alle nuttige info.
 

 

Verkiezingen schoolraad 2017 : 

Er zijn evenveel kandidaten als er verkiesbare plaatsen zijn. De kandidaten zijn dus van rechtswege verkozen.
De verkiezingsavond op 23/02 wordt geannuleerd.
De verkozenen zijn, voor de geleding personeel :

Naam

 

Functie

Vestiging

Van der Kelen Sarah

 

Onderwijzer 3de leerjaar

IDDERGEM

Vercruysse An

 

Kleuterleidster peuterklas

WELLE

 
De verkozenen zijn voor de geleding ouders :

Naam

 

Ouder van

Vestiging

Datum kandidatuur

Baert Jochen

 

Yana en Kobe Baert

IDDERGEM

12/01/17

Wyns Liesbeth

 

Margot en Chloë De Vin

WELLE

24/01/17

 

Verkiezingen schoolraad : kandidaturen

 

De kandidaturen werden geldig verklaard op het schepencollege.
Besluit CBS downloaden.

 

Verkiezingen schoolraad

Dit schooljaar worden er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad georganiseerd. De verkiezingen gaan door op 23 februari van 18u30 tot 20u30. Eerstdaags krijgt u als ouder op onze school (lijsten van 1 december 2016)  een uitnodiging voor deze verkiezingen.
U kunt zich via dit schrijven ook kandidaat stellen om verkozen te worden.
 
Klik hier om de brief en de mogelijkheid tot het stellen van uw kandidatuur te openen.
 
Via onderstaande link kunt u het verkiezingsreglement downloaden en raadplegen.