klaswerk 5

5de leerjaar Wiskunde

 
Getallenkennis
 1. percenten
 2. deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 25 oef. 1 >
 3. deelbaarheid door 2, 3, 4, 5, 25 oef. 2>
 4. deelbaarheid door 2, 4, 5, 10 oef. 3 >
 5. deelbaarheid
 6. bepalen van de rest oef 4>
 7. negatieve getallen
 8. g.g.d. en k.g.v
 9. breuken<-> vergelijken
 10. breuken<-> kommagetallen
 11. breuken<-> vereenvoudigen
 12. breuk van een hoeveelheid
 13. percent -> breuk -> decimaal getal
 14. breuken<-> rangschikken
 15. Rekenen met kommagetallen
 16. Romeinse cijfers
 17. Romeinse cijfers lezen (2)
 18. van woorden naar kommagetallen
 19. kommagetallen ordenen
 20. tellen met breuken
 21. getallenkennis + breuken
 22. gelijke breuken zoeken

  Bewerkingen

  Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  1. oef1
  2. oef2
  3. oef3
  4. oef4
  5. oef5
  6. oef6
  7. oef7
  8. oef8
  9. oef9
  10. oef10
  11. oef11
  12. oef12
  13. oef13
  14. oef14
  15. oef15
  16. oef16
  17. oef17
  18. oef18
  19. oef19
  20. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  21. oef1
  22. oef2
  23. oef3
  24. oef4
  25. oef5
  26. oef6
  27. oef7
  28. oef8
  29. oef9
  30. oef10
  31. oef11
  32. oef12
  33. oef13
  34. oef14
  35. oef15
  36. oef16
  37. oef17
  38. oef18
  39. oef19
  40. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  41. oef1
  42. oef2
  43. oef3
  44. oef4
  45. oef5
  46. oef6
  47. oef7
  48. oef8
  49. oef9
  50. oef10
  51. oef11
  52. oef12
  53. oef13
  54. oef14
  55. oef15
  56. oef16
  57. oef17
  58. oef18
  59. oef19
  60. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  61. oef1
  62. oef2
  63. oef3
  64. oef4
  65. oef5
  66. oef6
  67. oef7
  68. oef8
  69. oef9
  70. oef10
  71. oef11
  72. oef12
  73. oef13
  74. oef14
  75. oef15
  76. oef16
  77. oef17
  78. oef18
  79. oef19
  80. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  81. oef1
  82. oef2
  83. oef3
  84. oef4
  85. oef5
  86. oef6
  87. oef7
  88. oef8
  89. oef9
  90. oef10
  91. oef11
  92. oef12
  93. oef13
  94. oef14
  95. oef15
  96. oef16
  97. oef17
  98. oef18
  99. oef19
  100. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  101. oef1
  102. oef2
  103. oef3
  104. oef4
  105. oef5
  106. oef6
  107. oef7
  108. oef8
  109. oef9
  110. oef10
  111. oef11
  112. oef12
  113. oef13
  114. oef14
  115. oef15
  116. oef16
  117. oef17
  118. oef18
  119. oef19
  120. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  121. oef1
  122. oef2
  123. oef3
  124. oef4
  125. oef5
  126. oef6
  127. oef7
  128. oef8
  129. oef9
  130. oef10
  131. oef11
  132. oef12
  133. oef13
  134. oef14
  135. oef15
  136. oef16
  137. oef17
  138. oef18
  139. oef19
  140. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  141. oef1
  142. oef2
  143. oef3
  144. oef4
  145. oef5
  146. oef6
  147. oef7
  148. oef8
  149. oef9
  150. oef10
  151. oef11
  152. oef12
  153. oef13
  154. oef14
  155. oef15
  156. oef16
  157. oef17
  158. oef18
  159. oef19
  160. oef20

   Rekenhaasjes (hoofdrekenen)

  161. oef1
  162. oef2
  163. oef3
  164. oef4
  165. oef5
  166. oef6
  167. oef7
  168. oef8
  169. oef9
  170. oef10
  171. oef11
  172. oef12
  173. oef13
  174. oef14
  175. oef15
  176. oef16
  177. oef17
  178. oef18
  179. oef19
  180. oef20
  181. cijferen (keer)
  182. cijferen (+ en -)
  183. hoofdrek. met
  184. kommagetallen
  185. rekenslang
  186. rekenslang 2
  187. hoofdrekenen x5 x9 x11 x15
  188. Cijferen +/-
  189. hoofdrekenen: alle typen, alle bewerkingen

   Meten en metend rekenen

   1. de klok oefenen
   2. digitale klok oefenen
   3. nog meer klokken
   4. minuten-memory
   5. uurtabellen lezen
   6. de klok(1)
   7. de klok(2)
   8. Vierkantemeter-m²
   9. herleidingen uitvoeren
   10. landmaten oefenen
   11. landmaten herleiden
   12. oppervlaktematen oefenen
   13. oppervlaktematen herleiden
   14. oppervlakte- en landmaten
   15. lengtematen
   16. lengtematen
   17. lengtematen km
   18. lengtematen
   19. lengtematen
   20. herleidingen uitvoeren
   21. netto, tarra, bruto
   22. rekenen met euro's
   23. betalen met euro's
   24. inhoudsmaten

    allerlei

    1. diagrammen lezen
    2. tabellen lezen
    3. meten en omrekenen

     Meetkunde

     1. vlakke figuren: eigenschappen
     2. vlakke figuren: herkennen
     3. lijnen en hoeken
     4. blokkenbouwsels maken
     5. huisjes bouwen
     6. nabouwen
     7. tangramfiguren maken
     8. class="style11">oppervlakte- enlandmaten
     9. bouwsels
     10. coordinaten (1)
     11. coordinaten (2)
     12. coordinaten (3)

      Allerlei rekenoefeningen

      1. vraagstukrekenen
      2. probleemoplossend denken
      3. tegels leggen
      4. rekenspelletjes
      5. spiegel
      6. toverboek
      7. robot
      8. plofsommen
      9. mozaiek
      10. mini-golf
      11. magisch vierkant
      12. lampenfabriek
      13. kraak de kluis
      14. koers
      15. kikker
      16. kettingrijgen
      17. kapotte rekenmachine
      18. in kaart
      19. huisjes draaien
      20. huisjes bouwen
      21. taart
      22. Hans' huis
      23. tangram
      24. getallenmachine
      25. afsnijden
      26. geheimschrift interactief
      27. fruitpuzzels
      28. flippo
      29. toverkip
      30. doolhof
      31. blauwe machine
      32. bouwen met blokken
      33. barney

5de leerjaar Nederlands

 
Werkwoordvormen oefenen

Tegenwoordige tijd

 1. alleen de stam gemengde reeks
 2. tegenwoordige tijd , alleen de stam + t  gemengde reeks
 3. tegenwoordige tijd, eenvoudige zinnen met worden en vinden gemengde reeks
 4. gemengde reeks
 5. gemengde reeks
 6. gemengde reeks
 7. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 8. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 9. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 10. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 11. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 12. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 13. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 14. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 15. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 16. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 17. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 18. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 19. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 20. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
 21. tegenwoordige tijd, gemengde reeks
   

Verleden tijd

 1. verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks
 2. verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks
 3. verleden tijdstam + te(n) gemengde reeks
 4. verleden tijdstam + de (n) gemengde reeks
 5. verleden tijd, gemengde reeks
 6. verleden tijd, gemengde reeks
 7. verleden tijd gemengde reeks
 8. verleden tijd, stam + te of de
 9. verleden tijd, stam + te of de
 10. verleden tijd, gemengde reeks
 11. verleden tijd gemengde reeks
 12. verleden tijd gemengde reeks
 13. verleden tijd gemengde reeks
 14. verleden tijd gemengde reeks
 15. verleden tijd gemengde reeks
 16. verleden tijd gemengde reeks
 17. verleden tijd gemengde reeks
 18. verleden tijd gemengde reeks
 19. verleden tijd gemengde reeks
 20. verleden tijd gemengde reeks
 21. verleden tijd gemengde reeks
 22. verleden tijd gemengde reeks
 23. verleden tijd gemengde reeks
 24. verleden tijd gemengde reeks
 25. verleden tijd gemengde reeks
 26. verleden tijd sterke ww reeks
 27. verleden tijd gemengde reeks
 28. verleden tijd gemengde reeks
 29. verleden tijd gemengde reeks
 30. verleden tijd gemengde reeks
 31. verleden tijd gemengde reeks
   

voltooid deelwoord

 1. voltooid deelwoord, laatste letter
 2. voltooid deelwoord, laatste letter d
 3. voltooid deelwoord, met klankveranderen (sterke ww.)
 4. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 5. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 6. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 7. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 8. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 9. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 10. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 11. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 12. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 13. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 14. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 15. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 16. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 17. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 18. voltooid deelwoord, gemengde reeks
 19. voltooid deelwoord,
 20. gemengde reeks
   

OVT, volt. deelw.

 1. OVT, volt. deelw. als bijv. nw. en hele ww.
   

ww alles door elkaar

 1. ww met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 2. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 3. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 4. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 5. ww. met klankverandering (sterke ww.) : tabel met hoofdvormen invullen
 6. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 7. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord + verleden tijd
 8. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 9. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord + verleden tijd
 10. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 11. ww: alles door elkaar
 12. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 13. ww: alles door elkaar
 14. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 15. ww alles door elkaar
 16. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 17. ww alles door elkaar
 18. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 19. ww alles door elkaar
 20. voltooid deelwoord als bijv. naamwoord
 21. ww alles door elkaar reeks alles door elkaar
 22. ww alles door elkaar
 23. ww alles door elkaar
 24. ww alles door elkaar
 25. ww alles door elkaar
 26. ww alles door elkaar
 27. ww alles door elkaar
 28. ww alles door elkaar
 29. ww alles door elkaar
 30. ww alles door elkaar
 31. ww alles door elkaar
 32. ww alles door elkaar
 33. ww alles door elkaar
 34. ww alles door elkaar
 35. ww alles door elkaar
 36. ww alles door elkaar
 37. ww alles door elkaar
 38. ww alles door elkaar
 39. ww alles door elkaar
 40. ww alles doorelkaar
 41. ww alles doorelkaar
   

Diverse taaloefeningen

 1. onderwerp
 2. onderwerp
 3. onderwerp
 4. onderwerp
 5. onderwerp
 6. onderwerp en gezegde
 7. persoonsvorm aanduiden
 8. persoonsvorm aanduiden
 9. persoonsvorm aanduiden
 10. werkwoordelijk gezegde
 11. werkwoordelijk gezegde
 12. werkwoordelijk gezegde
 13. naamwoordelijk gezegde
 14. werkwoorden en onderwerp
 15. zelfstandige naamwoorden
 16. bijvoeglijke naamwoorden
 17. werkwoorden, onderwerp en gezegde
 18. zet de persoonvorm in de andere tijd
 19. voorwerpen 1
 20. voorwerpen 2
 21. bepalingen 1
 22. bepalingen 2
 23. bepalingen 3
 24. taalspelletjes
 25. Schrijfletter c => uitspraak k
 26. Het weglatingsteken
 27. meervoud 's of vaste s.

Schrijven: oefenen los van een methode.

 1. Het weglatingsteken.
 2. meervoud 's of vaste s.
 3. Schrijfletter c => uitspraak k
 4. Schrijfletter c => uitspraak k (2)
 5. é -ee
 6. ou -au
 7. ei -ij
 8. th
 9. het deelteken

 

5de leerjaar Frans

 

5de leerjaar Wero