Nieuws

Weer naar school

26-08-2019 16:16

Weer naar school...

Op maandag 2 september vliegen we er weer in. We verwachten jullie allemaal goedgeluimd voor weer een boeiend schooljaar.
Bij de start van het schooljaar biedt het oudercomité alle ouders weer een tasje koffie aan. Iedereen is welkom maandagmorgen bij de start van de schooldag.

Zomervakantie

01-07-2019 10:32

Zomervakantie

We wensen al onze leerlingen en leerkrachten een fijne en deugddoende vakantie. We zien jullie graag terug op maandag 2 september.
 
Tijdens de vakantie zijn wij als volgt bereikbaar :
- secretariaat
    normale openingsuren op 1, 2 en 3 juli en van 22 tot en met 30 augustus
 
- directie
    ganse dagen bereikbaar van 1 tot en met 5 juli en van 26 tot en met 30 augustus
    enkel in de voormiddag bereikbaar van 8 tot en met 12 juli en van 19 tot en met 23 augustus
 

Einde schooljaar

25-06-2019 10:56

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar is nabij.
Graag willen we u nog op enkele praktische zaken wijzen :

- op donderdag 27 juni is er geen warme maaltijd of soep meer

- op vrijdag 28 juni eindigt de school om 12u15. Er is geen naschoolse opvang. De opvanglokalen worden voorbereid op de zomervakantie.

Mvg.

Schoolfeest

13-05-2019 09:34

Bedankt voor uw aanwezigheid op ons schoolfeest.

Ook een dikke merci aan alle helpers. Samen maakten we er een groot feest van dat zeer gesmaakt werd door iedereen die aanwezig was. De kinderen straalden en zelfs de zon kon - onverwacht - niet achterblijven.

Schoolfeest

30-04-2019 16:48

Schoolfeest zaterdag 11 mei

Voorstellingen op vrijdag 10 mei (14u00) en zaterdag 11 mei (13u30 en 15u30).
Kaarten vooraf te bestellen via de klasleerkracht van uw kind.

Inschrijvingen

06-04-2019 20:21

De voorrangsperiode is afgesloten, de broertjes en zusjes van de zittende leerlingen zijn ingeschreven.
Op donderdag 25 april starten de inschrijvingen van de nieuwe leerlingen. Het secretariaat opent om 8u00.
Voor informatie over de beschikbare capaciteit kunt u deze link volgen.

Paasvakantie

06-04-2019 19:38

De paasvakantie loopt van maandag 8 tot en met maandag 22 april.

Op dinsdag 23 april verwachten we u allen terug.

Schoolfeest

06-04-2019 19:38

Op zaterdag 11 mei verwachten we u allen op ons jaarlijks zomerfeest. Dat is een beetje eerder dan gewoonlijk omwille van de verkiezingen.
Bestel tijdig uw kaarten voor een van de drie voorstellingen (vrijdag 14u00 - zaterdag 13u30 - zaterdag 15u30).
 

Staking 20 maart - update

14-03-2019 14:20

Nagenoeg alle personeelsleden van onze school zullen hieraan deelnemen.

Hierdoor zullen beide vestigingen gesloten blijven.

We kunnen geen opvang voorzien omdat er onvoldoende werkwillige personeelsleden beschikbaar zijn.
 

Stakingsaanzegging

13-03-2019 10:53

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Ook personeelsleden van onze school zullen hieraan deelnemen. Hierdoor kan het normale schoolgebeuren ernstig verstoord worden. Meer praktische info volgt van zodra wij een correct beeld hebben op de deelnamegraad.

 

Toelichting door het gemeenschappelijk vakbondsfront :

Het basisonderwijs staakt voor:

  • Voldoende werkingsmiddelen
  • Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
  • Omkadering voor schoolorganisatie
  • Tijd en middelen voor professionalisering en overleg
  • Werkbaar werk
  • Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
  • De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
  • Tijd voor de kernopdracht
  • De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

 

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, lerarentekort en massale uitval bij starters.  #daaromstaaktonderwijs.

 

Het onderwijs verdient beter. Wij willen investeringen in het basisonderwijs, in de onderwijskwaliteit voor jouw kind. Daarom staken wij op 20 maart. Wij hopen op jouw begrip en danken je hiervoor van harte.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>