Nieuws

Heropstart van de scholen

30-04-2020 10:25

Beste ouder,

 

Basis- en secundaire scholen kunnen vanaf maandag 18 mei opnieuw starten. Bepaalde leerjaren krijgen dan weer lessen op school. Scholen kunnen kiezen om al te openen op vrijdag 15 mei voor een pilootfase. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april.

Op dinsdag 28 april werkten de minister van Onderwijs en de sociale partners verdere richtlijnen uit. Zo kunnen scholen nagaan hoe ze veilig en doenbaar kunnen herstarten.

 

 

Veilig opnieuw starten: onze school werkt eraan  

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen onderzoeken we hoe we veilig kunnen herstarten. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen.  

 

We laten je in de week van 4 tot 8 mei weten:

 • Of we veilig kunnen herstarten.
 • Wanneer we kunnen herstarten.
 • Welke maatregelen we nemen zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.  
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe we de opvang blijven organiseren.
 • Hoe we dit schooljaar verder afronden.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

 

 

Wat kan je nu als ouder doen?

 

Je kind krijgt zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof via ‘preteaching’. Zo kan je kind blijven leren.
Vul ook het formulier in over nood aan opvang dat u via mail van het secretariaat heeft ontvangen (graag voor 4 mei).

 

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

 

 

Meer informatie?    

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

 

 

Heropstart scholen

25-04-2020 12:01

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de scholen gedeeltelijk zullen heropstarten vanaf 15 mei.
Het gaat in eerste instantie enkel over het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Er zullen heel wat praktische maatregelen moeten worden genomen. Daarover informeren we u later (uiterlijk een week voor de herstart) uitgebreid, nadat we alle concrete punten voor onze school hebben georgansieerd.

De kleuterschool blijft voorlopig gesloten, evenals het 3de, 4de en 5de leerjaar. Deze groepen blijven we via afstandsonderwijs leerstof aanbieden.

De opvangregeling zoals deze vandaag bestaat, zal voor deze groepen leerlingen eveneens doorlopen. We zijn er voor ouders die uithuizig moeten werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien. Werkt u van thuis, dan is het de bedoeling dat uw kind ook thuis blijft.

Later meer ...

Heropening van de scholen

22-04-2020 15:42

Beste ouders,

Het gonst van de berichten over wanneer en hoe de scholen gaan heropenen.
Op dit moment circuleren gelekte voorstellen en complete verzinsels door elkaar.
Van zodra er duidelijkheid is (en dus niet eerder dan vrijdag na de Nationale Veiligheidsraad) brengen wij u hier de nodige berichten.

Nog even geduld.

Nieuwe leerstof na de paasvakantie

17-04-2020 15:34

Wat leert je kind na de paasvakantie?

Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren.

De leraar herhaalt die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan.

 

Hoelang werkt je kind thuis voor school?

3 tot maximaal 4 uur per dag

Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert.

 

Hoe kan jij je kind helpen?

 • Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven.
 • Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
 • Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt elke weekdag voor school van 10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met vrienden chatten … Dat geeft je kind rust en structuur.
 • Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of klastitularis. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

 

Wat doet de school?

 • De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende schooljaar.
 • De school helpt je als je vragen hebt..
 • De school laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn.
 • De school laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden.
 • De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert. Je kind maakt dan een toets of doet mee met een quiz.
 • De school moet ervoor zorgen dat elke leerling kan blijven leren. Enkele voorbeelden: je kind moet ook kunnen leren in de opvang. Of heeft je kind geen eigen computer? Laat dit weten aan je school. Zij kijken samen met jou hoe ze de leerstof dan kunnen aanbieden.

 

Bedankt!

Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we jou bedanken om tot nu vol te houden.

 

Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken.

 

De praktische info verzamelden we op een aparte pagina.

Instappertjes na de paasvakantie

17-04-2020 11:55
Beste ouder,
 
U heeft via de media natuurlijk vernomen dat de scholen nog zeker tot 3 mei gesloten blijven en enkel opvang voorzien voor ouders die moeten werken en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. 
 
 

Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Als dat in de kinderopvang niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de school.

Voor instappertjes die toch naar de opvang komen, schrap je activiteiten die je normaal samen met de ouders organiseert. Verwittig ouders vooraf dat je om gezondheidsredenen verwacht dat ze hun kinderen zonder meer aan de begeleiders toevertrouwen.

 
Dit betekent dus voor u dat als uw kind momenteel naar een crèche of kinderopvang gaat, u van hen al zult hebben vernomen of langer daarheen gaan mogelijk is.
Als u zelf thuis bent of van thuis werkt, dan houdt u uw kind momenteel nog thuis.
Moet u het huis uit om te werken en heeft u geen opvangmogelijkheid, dan is ook uw peuter bij ons welkom in de noodopvang. U dient dan wel te weten dat wij u niet op de school mogen binnenlaten en u uw kind - zelfs al is dat voor de eerste keer dat hij/zij naar school komt - aan de schoolpoort dient te overhandigen aan de leerkracht die de opvang die dag voorziet. Dit is natuurlijk geen ideale situatie maar het opvangaanbod is er ook alleen maar om u uit de nood te helpen. Geef ons vooraf een seintje, zodat we uw kind toch met de nodige aandacht kunnen opvangen.
 
We gaan er momenteel vanuit dat de scholen op 4 mei opnieuw openen, maar hoe en welke groepen dat zullen zijn, daar wachten we de instructies zelf nog over af.
 
 

 

Maatregelen verlengd tot 3 mei

15-04-2020 18:41

De Nationale Veiligheidsraad verlengde zopas de maatregelen tot 3 mei.
Dat betekent dat op school de opvangregeling door blijft gaan, zoals voor de vakantie het geval was (zonder inschrijving).

De leerkrachten zetten alles al in gereedheid voor de opstart van de preteach. Wat dit algemeen inhoudt, daarover ging een eerder nieuwsbericht op deze pagina (even naar benenden scrollen dus). Concreet krijgt u de komende dagen meer info via deze pagina en via de leerkracht van uw kind. 

U zult antwoord krijgen op vragen omtrent hoe de leerkracht van uw kind dit invult (werkschriften in de bus of ophalen op school, digitale leerplatformen, videoles of livesessies, hoe vragen te stellen, hoe er gecorrigeerd en geevalueerd wordt, ...) 

Nieuwe data eerste communie en vormsel

14-04-2020 11:18
Eerste communie : zaterdag 19 september om 10u30 voor Welle
 
Plechtige communie en vormsel : zaterdag 26 septemeber om 16u00 in St-Pietersbanden Welle

 

Bereikbaarheid tijdens de paasvakantie

03-04-2020 15:13

Ook tijdens de paasvakantie is de school telefonisch bereikbaar, maar wel slechts beurtelings in Welle (053/66.53.93) en in Iddergem (053/66.72.47).
Krijgt u geen gehoor op het ene nummer, probeer dan de andere vestiging.

Mails worden slechts om de 2 dagen bekeken, dus voor dringende boodschappen belt u ons beter.

Als de scholen na de paasvakantie niet heropenen ...

03-04-2020 15:12

Beste ouders,

   

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school. Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

 

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

 

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

 

 Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

 

 

 

 

Wat betekent dit voor onze school? 

 

In de paasvakantie bereiden de leerkrachten de ‘preteaching’ voor. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

 

Als we jouw kind op afstand evalueren (een toets geven), dan doen we dat louter om na te gaan in welke mate het de leerstof onder de knie heeft en om het daarover feedback te kunnen geven.

 

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

 • Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
 • Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
 • We voorzien in de fase van de ‘preteaching’ één communicatiemoment per week met jou als ouder. Zo houden we je goed op de hoogte.  (via e-mail en klasblog)
 • Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over eventueel geplande livesessies.
 • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
 • Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
 • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.

 

 

Wat kan je als ouder doen?   

 

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

 

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

 

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

 

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

 

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje via e-mail. Of bel naar de school zodat de zorgjuf kan bijspringen. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

    

Meer informatie?   

 • Extra informatie voor ouders   

Onderwijs Vlaanderen - Informatie over preteaching van nieuwe leerstof

Denderleeuw Helpt

31-03-2020 14:32

Hulp nodig of zelf paraat om een ander bij te staan ?

https://www.denderleeuw.be/content/4063

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>