Nieuws

Tekenfund

25-11-2020 12:37

Beste ouders,

 

Onze leerlingen waren weer heel creatief.
Via onderstaande link kunt de in een heuse gallerie de kunstwerkjes van de verschillende klassen bekijken.
https://www.tekenfund.be/DenderleeuwWelle

U krijgt een persoonlijke link om items met het kunstwerk van uw kind te kunnen bestellen.

Alvast bedankt voor uw steun.

Fondsenacties

20-11-2020 14:08

Beste ouders,

 

In november en december stonden een aantal acties op het programma. Door de corona-maatregelen wordt die planning in de war gestuurd.

- Tekenfundactie : gaat door zoals gepland

- Truffelactie : uitgesteld naar een nog te bepalen periode, er mogen momenteel geen afhaal- of bezorgacties doorgaan. Acties die mensen samenbrengen worden door de veiligheidscel van de  gemeente in deze fase van de pandemie voor alle scholen en verenigingen verboden.

- Sinterklaasontbijt : geannuleerd. We voorzien op een latere datum een soortgelijke actie, wanneer het bezorgen / afhalen van voeding weer toegelaten is.

- Goed-doel-actie en mini-kerstmarkt op de oudercontactavond : kerstmarkten zijn verboden tot januari (nationaal) en het oudercontact zal een digitale variant krijgen.

Hou het intussen allemaal zo gezond mogelijk en voor wie getroffen is, spoedig herstel gewenst.

Ook noodopvang op 12 en 13 nov

03-11-2020 17:46

De Puzzel voorziet noodopvang  op 9 en 10/11 in 3 opvanglocaties (Ravottersbos, Wellenestje en Kikkerland).

Aangezien de regering beslist heeft om de vakantie te verlengen tot en met 13 november zullen deze opvanglocaties ook voor deze 2 extra dagen (12 en 13 november) noodopvang organiseren.

Ouders worden hierover via mail geïnformeerd.  Inschrijvingen starten vanaf morgen 4/11 om 10u.

Herfstvakantie verlengd met 2 dagen

26-10-2020 16:15

Beste ouders,

Zoals u hebben ook wij vernomen in de media dat de minister heeft beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november.
Dit veroorzaakt mogelijk bij u heel wat praktische problemen.
De BKO kan u daarbij helpen :

 

Noodopvang in de herfstvakantie ...
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in de geest van de nationale Covid-19 maatregelen, de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Het reguliere aanbod kinderopvang in de herfstvakantie werd daarom omgezet in noodkinderopvang en dit voor de periode 3/11-6/11 en 9/11-10/11.
Indien u geen alternatieve opvang voor uw kinderen heeft, kan u zich op basis van een werkgeversattest opnieuw inschrijven via Recreatex voor kinderopvang herfstvakantie. Dit geldt ook voor de twee bijkomende dagen 9 en 10 november. Het attest is terug te vinden via www.denderleeuw.be/attestnoodopvang. Een ingevuld exemplaar kan u doorsturen naar buitenschoolseopvang@denderleeuw.be.
Opgelet: Wilt u zich inschrijven voor dinsdag 3 november? Dan ontvangen we je attest graag ten laatste vrijdagmiddag om 13 uur.
Inschrijvingen voor de andere dagen kan, samen met het bezorgen van het attest, tot dinsdag 3 november 10 uur.
Indien u nog vragen hebt kan je ons steeds contacteren op ons nummer 053/641 470
Het BKO-team”

 

Opschalen naar code ORANJE van 26/10

21-10-2020 14:29

Beste ouder,

 

Op maandag 26 oktober schakelen wij over naar pandemie-scenario ORANJE.
We nemen de hierbij noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen. Een aantal van deze maatregelen pasten wij al toe in fase geel.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30, op woensdag tot 12u15.
Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegang langs het grote hek aan de Onderwijsstraat is de enige toegang. Op ons toegangspad wordt een heen- en terugtraject aangebracht. U mag uw kind tot aan het hek brengen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen. We vragen u ook met aandrang niet te blijven talmen aan de schoolpoort, maar de zone snel vrij te maken voor andere ouders.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden. Na afspraak kunt u de school betreden. Ouders van nieuwe instappertjes kunnen na afspraak langskomen buiten de schooluren.

 

De kleuters verlaten de school ook via deze toegang. U kunt zoals gebruikelijk achter de rode lijn uw kindje opwachten vanaf 15u30. Ook hier vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

In code ORANJE is de school de contactbubbel voor de leerlingen. Afstand houden of een mondmasker dragen moeten zij niet.
In de refter zetten we de leerlingen in klasgroep. We starten opnieuw met warme maaltijd en soep op 9 november. Een inschrijfbriefje kreeg u al mee.

 

 

En de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op normaal voor wie zich regulier opgegeven heeft. Uitzonderingen meldt u telefonisch aan de busbegeleiding op het nummer 0477 599 689.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen indien de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht.
Op de speelplaats trachten zij eveneens de afstand te bewaren.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

Als leerkrachten afwezig moeten blijven, wegens ziekte of in quarantaine, dan trachten wij intern een vervangleerkracht voor de klas te brengen. Als er te veel leerkrachten tegelijk afwezig zijn, kan het schoolbestuur tot een tijdelijke sluiting van een of meerdere klassen overgaan.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, de gebruikte klassen worden 2x per week met water en zeep gepoetst.
 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Ook de lessen godsdienst/zedenleer blijven plaatsvinden zoals normaal. De sportlessen kunnen zowel indoor als outdoor (op het schoolterrein) blijven plaatsvinden.

 

Gaan we nog buiten de school ?

Neen, de uitstappen worden in fase ORANJE geschrapt. Alleen zwemlessen blijven (corona-proof) doorgaan, dus met kortere zwembeurten en minder capaciteit in het zwembad.

 

Mogen externen de school betreden ?

Alleen essentiële derden mogen de school nog betreden. Wie dit zijn wordt wettelijk bepaald en kan door de school ook binnen eenzelfde pandemiefase worden aangepast naar gelang de noodzaak.

Is uw kind iets vergeten wat u nog nabrengt (wat natuurlijk zelden gebeurt) ? Betreed de school dan niet maar bel aan en wacht tot iemand de spullen komt aannemen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar na afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

 

Wat met de info-avonden en oudercontacten ?

Deze momenten zullen allemaal digitaal georganiseerd worden, zolang fase ORANJE loopt.

Ouders van nieuwe instappertjes kunnen na afspraak langskomen voor een kennismaking buiten de schooluren. We ontvangen 1 gezin per moment, met respect voor afstand en dragen een mondmasker.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

Strengere regels vanaf 9 oktober

09-10-2020 09:34

Beste ouders,

De veiligheidscel vraagt ons u te informeren :

 

Vanaf 9 oktober zullen er strengere regels van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus af te remmen:

 

 • Je mag vanaf dan nog met maximaal 3 personen nauw contact hebben, bovenop je huisgenoten.
 • Bij je thuis mag je maximaal 4 personen uitnodigen. Je moet ook afstand bewaren of een mondmasker dragen, tenzij die personen tot je 3 nauwe contacten behoren.
 • Samenkomen op straat mag met maximaal 4 personen in totaal.
 • Cafés moeten om 23 uur de deuren sluiten. Je mag nog met maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Voor restaurants verandert er niks.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/ - www.denderleeuw.be/corona

corona-alert

 

De Coronalert app is het nieuwe instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De app draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

 

Hoe werkt coronalert?

De app registreert via Bluetooth wanneer je met anderen in contact komt, op minder dan 1,5 meter en langer dan 15 minuten. Bijvoorbeeld wanneer je op de trein, bus of op café naast iemand zit.

 

Dankzij de app krijg je automatisch een waarschuwing als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste als die andere persoon ook de app gebruikte toen jullie in contact kwamen. Bovendien gebeurt dat anoniem. Je weet niet wie de besmette persoon is en waar of wanneer er contact was, maar wel dat er een risico op besmetting is.

 

Testresultaat

Laat je een coronatest afnemen (omdat je symptomen hebt, op reis was in een rode zone, of in contact was met een besmet persoon)? Dan kun je het resultaat direct in de app ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je test positief is. Laat bij het voorschrijven de test de code van je app registeren, of voer zelf de testcode in die je kreeg van je arts.

 

 

Hoe gebruik je de app?

 

 1. Download de app gratis via je gebruikelijke app store.
 2. Installeer de app en geef je toestemming om Bleutooth te gebruiken. Zet je Bluetooth niet uit!
 3. Check regelmatig je meldingen; zo bescherm je jezelf en de anderen.

 

Voor meer info, surf naar https://coronalert.be/nl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Corona-alternatief voor het expo-weekend

29-09-2020 17:11

Zondag 4 oktober : pannenkoeken AFHAAL

Door de corona-pandemie kunnen wij geen pannenkoekenfeest, kinderdisco en expo zoals gewoonlijk organiseren. Maar we werkten een alternatief uit.
De kinderdisco gaat tijdens de lesuren door op vrijdag (zonder publiek), de expo/vrijetijdsbeurs wordt geschrapt, de pannenkoeken zijn af te halen op zondag tussen 14u en 17u maar enkel na reservatie via het inschrijfstrookje dat u meekreeg met uw kind.
Vrije verkoop is door het grote succes van de voorinschrijving helaas niet meer mogeijk.

Buitenschoolse opvang 10 dagen gesloten

22-09-2020 14:11

Dringend bericht omtrent de opvang Wellenestje : zie communicatiekanaal opvang voor meer info.

De opvang van de lagereschoolkinderen wordt vanaf dinsdag 22 september tot vrijdag 2 oktober op school verzekerd door vrijwillige leerkrachten, 's ochtends vanaf 7u00, 's avonds tot 18u00. Ook kleuters die niet in de opvang waren sinds 14/09 kunnen er terecht. Gelieve voor opvangproblemen op woensdagnamiddag contact op te nemen met de school.

 
Info-brief van de CLB-arts : download hier

CLB informeert over corona

11-09-2020 15:16

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de school? Wie mag wel en niet naar school?

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij u hier graag over informeren.

De richtlijnen van de overheid worden regelmatig bijgestuurd. Bij wijzigingen houden we u hiervan op de hoogte.

1.Wanneer mag een kind WEL of NIET naar school?

Uw kind kan NIET naar school met de volgende klachten:

 • Koorts (38° en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na vaccinatie)
 • Hoesten of problemen met de ademhaling. Gekende klachten (bijv een kind met astma) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren
 • Verkoudheid EN andere klachten (spierpijn, erge vermoeidheid, keelpijn, hoofpijn, geen eetlust)
 • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven

Uw kind kan WEL naar school met volgende klachten:

 • Verkoudheid ZONDER andere klachten = snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel met wat niezen of een kuchje
 • Uw kind heeft astma en is onder controle met medicatie
 • Uw kind heeft vaak neusloop door allergie

2.Mijn kind of iemand binnen mijn gezin is besmet.

Indien iemand binnen uw gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan altijd de directeur van de school. De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB arts.

 

3.Wat als de covid-19 besmetting bevestigd wordt?

Maatregelen voor de besmette leerling/leerkracht:

Een leerling/leerkracht die positief test op COVID-19 zal 7 dagen (te tellen vanaf de eerste dag van de symptomen of vanaf de dag van de test indien er geen symptomen zijn) in quarantaine geplaatst worden door de behandelende arts. De huisarts zal een ziekteattest of een quarantaineattest schrijven.

De leerling/leerkracht mag na die 7 dagen terug naar school indien die al 3 dagen koortsvrij is en de andere klachten fel afgenomen zijn.

 

Maatregelen voor de andere leerlingen (de contacten):

Het CLB doet de contacttracing op school.
Een contact is iemand die in contact kwam met de besmette persoon vanaf 2 dagen voor de klachten of de test tot 7 dagen nadien. Er zijn twee soorten risico-contacten:

Hoog risico contacten:

Laag risico contact:

Moeten 14 dagen in thuisquarantaine

Mogen naar school blijven komen

Moeten zich laten testen

Worden niet getest

Worden persoonlijk gecontacteerd door het CLB

Worden schriftelijk geïnformeerd (via brief of mail)

 

 • Alle kleuters zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De kleuterleerkracht de mogelijke besmettingsbron is (volwassenen zijn besmettelijker dan kleuters en een kleuterleerkracht kan onmogelijk 1,5 m afstand bewaren tot de kleuters)
  • Er een 2e bevestigd geval van COVID-19 in die klas is, binnen de 14 dagen.
 • Alle leerlingen van de lagere school zijn laag risico contacten, tenzij:
  • De leerkracht de bron is EN die langer dan 15 minuten contact had met leerlingen op een afstand van minder dan 1,5 m.
    

4.Wat met kinderen van ouders die positief testen?

Het contactonderzoek bij kinderen van ouders die positief testen, gebeurt door de contactopspoorders (het callcenter) en niet door het CLB.  De huisarts plaatst de ouders en de kinderen in quarantaine. De kinderen blijven minstens 14 dagen thuis en zijn gewettigd afwezig. Niet zieke kinderen die leerplichtig zijn en in quarantaine geplaatst worden, ontvangen van het callcenter of de huisarts een quarantaineattest. De leerling mag op dat moment uiteraard afstandsonderwijs volgen, maar mag niet naar school.

Leerlingen van het lager onderwijs van wie de ouders of een huisgenoot positief testte, worden zelf ook getest:

 • Bij een negatief testresultaat blijft het kind 14 dagen in quarantaine na het laatste nauwe contact.
 • Bij een positief testresultaat blijft het kind 7 dagen in thuisisolatie.

 

5.Bij twijfel

CLB arts via tel. 053 60 32 80 of artsen@clbaalst.be

Meer info: : www.info-coronavirus.be  ) 0800 14689 * info-coronavirus@health.fgov.be

Info-avond 8 september

03-09-2020 09:30

Beste ouders,

De info-avond gaat niet als gewoonlijk door, maar we ontvangen u in kleine groepjes in de klas van uw kind.
De leerkracht zal u via agenda / briefje het moment bevestigen.
Op onderstaand schema vindt u de geplande tijdstippen. Gelieve de passende ingang te gebruiken.

 

 

Gebruik ingang

Di 8 sep

 

Do 10 sep

Gebruik ingang

18u00

Hek fietsers

KL Geel

 

 

 

18u15

 

 

 

L 2

Hoofdgebouw

18u30

Hek fietsers

Bolleboos

Hek Welleplein

Hek Hertstraat

KL Blauw

L 5A

L 5B

L 6B

 

L 3

Hoofdgebouw

18u45

Hoofdgebouw

Bolleboos

KL Groen

L 6A

 

 

 

19u00

Hek fietsers

Hoofdgebouw

Hek Fietsers

Hek Welleplein

Bolleboos

KL Geel

L 4A

L 4B

L 1A

L 1B

 

 

 

19u15

Hoofdgebouw

KL Rood

 

 

 

19u30

 

 

 

 

 

19u45

Bolleboos

Hek Welleplein

Hoofdgebouw

Hek fietsers

L 5A

L 5B

L 4A

L 4B

 

L 2

Hoofdgebouw

20u00

Hek fietsers

Bolleboos

Hek Hertstraat

Hoofdgebouw

KL Blauw

L 6A

L 6B

KL Groen

 

L 3

Hoofdgebouw

20u15

Hoofdgebouw

KL Rood

 

 

 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>