Nieuws

Sinterklaas

30-11-2017 14:22

Groot nieuws !

De komst van de grote kindervriend en enkele van zijn pieten is ons aangekondigd voor 5 december !
Hij verwacht weer leuke optredens van de kinderen van onze school in de refter.
Daarom zal er uitzonderlijk geen warme maaltijd zijn en eten alle kinderen hun boterhammetjes in de klas.

GRAS

27-11-2017 14:20

Op zaterdag 2 december staat de eerste GRAS-werkdag gepland.
U wordt verwacht vanaf 8u30 om te knutselen aan de watermuur, de boom met vogelhuisjes en de buitenkeukentjes.
Het aanleggen van de petanquebaan werden ons toegezegd door een ouder-specialist ... waarvoor dank natuurlijk!

Truffelactie

24-11-2017 14:19

Bedankt voor uw gulle steun aan onze truffelactie t.v.v. de ski-klassen.
Vanaf 8 december worden de lekkernijen door onze leerlingen aan huis geleverd.

Mooimakers

23-10-2017 14:57

Een nieuwtje van het groen mannetje!

Dit schooljaar werken we mee aan het project Mooimakers: operatie proper.

Via deze actie gaan we de strijd aan tegen zwerfvuil in en rond onze school (en we kunnen er een leuke prijs mee winnen!). Mogen we ook op jullie medewerking rekenen?

Jullie kunnen onze acties volgen via de website van de school, de klasblogs en op www.mooimakers.be

Groene groetjes!

 

GRAS

23-10-2017 14:50

Donderdagavond 26/10 komen we met het oudercomité en alle mensen die zich vorig jaar opgaven samen om de GRAS-werkzaamheden te plannen, de plannen te bekijken en (voor wie op tijd is voor het donker) even op het terrein te gaan kijken. Kunt u er niet bijzijn, geef zeker jouw input door.

Grootouderfeest

23-10-2017 14:44

Dit jaar organiseren onze kleuterjuffen, met de steun van het oudercomité, weer een grootouderfeest. Alle grootouders zijn van harte welkom op vrijdagnamiddag 17 november. U krijgt leuke optredens te zien en wordt getrakteerd op een heerlijke koffie met gebakje. Zeker vrijhouden die namiddag !

EXPO

03-10-2017 14:46

Hartelijk dank voor uw massale aanwezigheid op ons expo-weekend. De kinderdisco op zaterdag was een groot succes en ook de vuur-artiest werd met veel enthousiasme bewonderd. Op zondag kwam u in grote getale pannenkoeken smullen, maar kregen we u iets moeilijker buiten om te genieten van de optredens van Vredon of de tentoonstelling van de kunstenaars. Wie wel ging kijken kan het beamen dat u echt wel iets heeft laten liggen. Ook aan alle medewerkers een grote dankjewel voor de grote inzet om van de 50ste editie ook weer een succes te maken.

Info-avond

08-09-2017 09:37

Op dinsdag 12 september verwachten we u om 19u00 voor onze jaarlijkse info-avond. Na een gedeelte voor iedereen in de refter van de school, volgt u de leerkracht van uw kind naar de klas voor een zicht op de klaswerking. Nadien verwachten we u terug in de refter waar het oudercomité u trakteert op een drankje en waar u nog even kunt napraten. U komt toch ook ?

Goed gestart

01-09-2017 18:04

We zijn er deze morgen allemaal flink ingesprongen, in dat nieuwe schooljaar. We mochten ook heel veel ouders verwelkomen op de koffie. Onze zaal was zelfs te klein ! Dat is altijd superfijn. Intussen hebben de leerlingen kunnen kennismaken met hun nieuwe juf of meester en met nieuwe klasgenootjes, kregen ze boeken en werkschriften mee naar huis (en bent u misschien al aan het kaften geslagen). Op dinsdag 12 september bent u allen van harte welkom op onze info-avond, om 19u00 in de refter van de school, aansluitend in de klas van uw kind. Niet te missen !

Vakantiegroet - blik op volgend schooljaar

03-07-2017 12:04

Beste ouders,

De vakantie staat weer voor de deur. Na een jaar hard werken hebben uw kleine spruiten dit zeker en vast verdiend. In dit laatste trimester hebben sommige klassen kunnen genieten van schoolreizen en sportdagen, toch ook een beetje vakantiesfeer. Het vierde leerjaar trok een weekje op bosklas naar Retie.
In het leven van onze 6- en 12-jarigen passeerde ook alweer een mijlpaal : communie en lentefeest zijn momenten in hun jonge leven waar ze een grote stap zetten in hun opgroeien. Reden om te feesten was dat. Net zoals onze school ook flink zelf feestte : het schoolfeest was een enorm succes, met massa’s blije gezichtjes. Zelfs de zon was van de partij om een heus zomers gevoel te geven.

Eens de toetsen achter de rug zijn is het echt tijd om te ontspannen. Ook wijzelf zullen de vakantie goed kunnen gebruiken. Om te ontspannen, maar ook om te klussen op school zodat we 1 september weer goed kunnen starten. We kunnen zeker nog helpende handen gebruiken : op zaterdag 8 juli zijn wij paraat.

We wensen onze schoolverlaters uit het zesde leerjaar ook enorm veel succes toe. Zij geven ons naar jaarlijkse traditie een fijne afscheidsavond met leuke optredens, het oudercomité is paraat voor de receptie. Na 10 jaar herinneringen, kennis en vaardigheden opbouwen zijn ze helemaal klaar om naar ‘de grote school’ te gaan, vol nieuwe uitdagingen. Veel succes ! Het ga jullie goed.

 

Een blik op volgend jaar …

Reikhalzend kijken sommigen wellicht al uit naar het komende schooljaar. Hoe gaan we onze klassen organiseren ? In de kleuterafdeling verandert er niets : de instapklas blijft onder de hoede van juf An, juf Carine neemt samen met juf Annelies weer de 1ste kleuterklas voor haar rekening, in de 2de kleuterklas worden de kindjes begeleid door juf Peggy. De 3de kleuterklas blijft in handen van juf Ann. Juf Gwen ondersteunt en meester Piet geeft kleuterturnen en –zwemmen.
In het lager is er volgend jaar slechts één 1ste leerjaar. Juf Sofie is de klastitularis en zij wordt bijgestaan door een ondersteuner / coteacher (samen goed voor 1,5 FTE). Het 2de leerjaar blijft gesplitst in 2 aparte klassen waarvan een klas bij juf Els en eentje bij meester Nik. Juf Debby en juf Kim begeleiden volgend schooljaar elk een derde leerjaar. Het 4de leerjaar wordt voor 20u gesplitst en verdeeld onder meester Jan en juf Karen; voor LO, LBV en WO komen de kinderen samen in 1 groep. Juf Marijke en juf Nadine staan voor 5de en 6de leerjaar. Zowel juf Marijke (die weer 4/5 zal werken) en juf Nadine krijgen een collega-ondersteuner. Nog niet alle namen werden vermeld omdat het schoolbestuur pas in de eerste helft van juli de aanstellingen doet.

Ik hoop u zo voldoende informatie te hebben gegeven en uw kind te kunnen laten uitkijken naar volgend schooljaar.

<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>