Nieuws

Scholen sluiten in de week voor de paasvakantie

25-03-2021 13:36

Beste ouders,
U vernam ongetwijfeld al via de media dat de lagere scholen de week voor de paasvakantie (29 maart - 2 april) gesloten moeten blijven. Er is géén afstandsonderwijs.
Ook kleuters worden sterk afgeraden om naar school te komen.
Wij voorzien wel noodopvang voor ouders die niet van thuis kunnen werken en geen vrij kunnen nemen.
Via het formulier onder deze link kunt u inschrijven voor de noodopvang. Doe dat liefst nog vandaag (en minimaal 48u vooraf) in zodat wij alles veilig kunnen organiseren. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BAdoJBniHQL6KwPmUTWHyAFmPorunv56oIisMJiehJV7QQ/viewform?usp=sf_link

U dient ons als u inschrijft ook nog een attest van uw werkgever te bezorgen. Onder deze link vindt u een model indien nodig.
https://denderleeuw.be/sites/default/files/2021-03/Attest_aanvraag_noodopvang_kinderen-12_vakantieopvang.pdf

Bijkomende maatregelen tot aan de paasvakantie

22-03-2021 16:09

Beste ouder,

De ministers van onderwijs besloten tot extra maatregelen om de corona-besmettingen op scholen te beperken.

 

Klasbubbels

Alle activiteiten, binnen en buiten de school, gebeuren in de klasbubbel.
De lessen godsdienst / zedenleer die nu nog met de A en B klas samen doorgaan, worden hierdoor opgesplitst. Daardoor zal niet elke klas nog 3 uur per week kunnen krijgen.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Hier wijzigen we voorlopig niets.
Via het hek aan de Onderwijsstraat komt uw kind de school binnen. Met uw kleuter mag u mee tot aan het binnenhek.

Ophalen van de kleuters gebeurt langs dezelfde weg : u mag aan de rode lijn op de speelplaats wachten. Hou daarbij 1,5m afstand van andere ouders en draag een mondmasker.
De kinderen van het lagere verlaten de school via het hek aan het plein.
Ook de ingangsafspraken voor de opvang blijven momenteel onveranderd.

 

Hoe respecteren wij de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel.
De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats. Deze zones worden zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vaste plaats in hun klas toegewezen.

’s Middags eten de leerlingen in de klas (of buiten). Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus stopt met rijden. U dient uw kind op een andere manier naar school te brengen. Denk daarbij ook aan mogelijkheden te voet, per fiets of step.

Alle uitstappen waarbij de schoolbus nodig is, worden eveneens opgeschort tot en met 2 april.

 

Wat met de leerkrachten ?

Onze leerkrachten blijven mondmaskers dragen. Als ze bij het lesgeven 1,5m afstand kunnen bewaren, mag dit afgezet worden. In de kleuterklas is het mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

 

En de mondmaskers voor kinderen ?

Onze leerlingen van 5 en 6 dragen verplicht een mondmasker, ook op de speelplaats. Alleen om te eten of te drinken en tijdens de sportlessen mag het afgezet worden.
Voor de andere leerlingen is het mondmasker niet verplicht, wel toegelaten.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij na elke speeltijd langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden. De klassen worden tijdens de speeltijd verlucht.
We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

Internet Safe & Fun

11-03-2021 09:48

Vandaag kregen onze leerlingen het lesprogramma omtrent veilig internetten.
Een vrijwilliger van de organisatie (bij ons was dat Jochen Baert) kwam langs op school om de kinderen via ludieke werkvormen alert te maken en te laten discussiëren over wat veilig is en wat niet.

Voor meer info : https://internetsafeandfun.be/nl/home/

Persbericht

31-01-2021 09:45

Leerlingen tweede leerjaar GBS Welle in quarantaine

 

Alle leerlingen van het tweede leerjaar van GBS Welle moeten in quarantaine. Zeker nu blijkt dat ook een tweede persoon positief testte op corona. “ Er werd meteen een analyse gemaakt. Drie personen werden eind deze week al in quarantaine geplaatst na één positieve test, maar nu blijkt dat ook een tweede persoon besmet is door het corona virus. Twee anderen zijn wel negatief getest. We hebben overlegd met de geneesheer van de eerstelijnszone, het CLB en de directie. We nemen geen risico en plaatsen dus het volledige tweede leerjaar in verplichte quarantaine”, aldus de schepen van Onderwijs Jan De Nul. “Dit is te betreuren, ook al omdat de school steeds heel strikt alle voorschriften opvolgde, maar we waren voorbereid, ons scenario lag klaar. Ik leef ook mee met de ouders die de komende week praktisch een aantal zaken moeten organiseren” .  De besmettingen worden minutieus opgevolgd. “Alle ouders zijn ondertussen gecontacteerd. Dit weekend (of ten laatste maandag) wordt iedereen getest, einde deze week worden zij een tweede keer getest”, aldus directeur Geert Monsaert.  

Beperking busvervoer

27-01-2021 18:09

Rondom ons nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe. Op onze school blijven we voorlopig gespaard. Om het voor iedereen veilig te houden, bewaren we zo veel mogelijk onze klasbubbels. Op de schoolbus bij het halen en brengen van de kinderen is dit echter niet mogelijk.

Deze week ontvingen we vanuit het Agentschap Opgroeien een nieuwe richtlijn rond het busvervoer. Op basis hiervan paste onze buitenschoolse kinderopvang haar regels aan. Het schoolbestuur kiest er voor deze richtlijn ook grotendeels door te trekken voor het busvervoer van en naar onze school.

Concreet betekent dit dat het busvervoer voor en na school vanaf 1 februari zal geschorst worden voor de kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Enkel kleuters worden dus nog opgehaald. We maken een uitzondering voor broers en zussen van kleuters. Zij mogen ook nog mee op de bus. Zo kunnen de bubbels op de bus zo goed mogelijk verzekerd worden.

We begrijpen dat dit voor sommigen onder u praktische problemen oplevert, maar deze maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van iedereen. Zo trachten we verdere besmettingen te voorkomen en de school voor iedereen open te houden.

 

We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Hoe de school bereiken op marktdag ?

09-12-2020 09:47

 

School bereiken op marktdag

Sinds enkele maanden is het donderdag=marktdag in Welle. Doordat de Hertstraat komende van de Kerkstraat / Regentiestraat onbereikbaar is, gaan heel wat voetgangers en fietsers langs de rand van het plein in de foute richting naar de school (richting Broekstraat). Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Deze werden gemeld aan het bestuur. De dienst mobiliteit stelt u deze routes voor :

- oversteken naar de kant van het plein van de kerk (in de Regentiestraat/Kerkstraat) en langs het voetpad aan de huisgevels te voet richting Broekstraat en school stappen. (groene pijlen)

- over de markt stappen en daar (met de fiets aan de hand) de looprichting volgen. Ter hoogte van het schoolgebouw de markt verlaten langs de stoep / fietspad. (blauwe pijlen)

 

Naar het plannetje

 

Tekenfund

25-11-2020 12:37

Beste ouders,

 

Onze leerlingen waren weer heel creatief.
Via onderstaande link kunt de in een heuse gallerie de kunstwerkjes van de verschillende klassen bekijken.
https://www.tekenfund.be/DenderleeuwWelle

U krijgt een persoonlijke link om items met het kunstwerk van uw kind te kunnen bestellen.

Alvast bedankt voor uw steun.

Fondsenacties

20-11-2020 14:08

Beste ouders,

 

In november en december stonden een aantal acties op het programma. Door de corona-maatregelen wordt die planning in de war gestuurd.

- Tekenfundactie : gaat door zoals gepland

- Truffelactie : uitgesteld naar een nog te bepalen periode, er mogen momenteel geen afhaal- of bezorgacties doorgaan. Acties die mensen samenbrengen worden door de veiligheidscel van de  gemeente in deze fase van de pandemie voor alle scholen en verenigingen verboden.

- Sinterklaasontbijt : geannuleerd. We voorzien op een latere datum een soortgelijke actie, wanneer het bezorgen / afhalen van voeding weer toegelaten is.

- Goed-doel-actie en mini-kerstmarkt op de oudercontactavond : kerstmarkten zijn verboden tot januari (nationaal) en het oudercontact zal een digitale variant krijgen.

Hou het intussen allemaal zo gezond mogelijk en voor wie getroffen is, spoedig herstel gewenst.

Ook noodopvang op 12 en 13 nov

03-11-2020 17:46

De Puzzel voorziet noodopvang  op 9 en 10/11 in 3 opvanglocaties (Ravottersbos, Wellenestje en Kikkerland).

Aangezien de regering beslist heeft om de vakantie te verlengen tot en met 13 november zullen deze opvanglocaties ook voor deze 2 extra dagen (12 en 13 november) noodopvang organiseren.

Ouders worden hierover via mail geïnformeerd.  Inschrijvingen starten vanaf morgen 4/11 om 10u.

Herfstvakantie verlengd met 2 dagen

26-10-2020 16:15

Beste ouders,

Zoals u hebben ook wij vernomen in de media dat de minister heeft beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november.
Dit veroorzaakt mogelijk bij u heel wat praktische problemen.
De BKO kan u daarbij helpen :

 

Noodopvang in de herfstvakantie ...
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in de geest van de nationale Covid-19 maatregelen, de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Het reguliere aanbod kinderopvang in de herfstvakantie werd daarom omgezet in noodkinderopvang en dit voor de periode 3/11-6/11 en 9/11-10/11.
Indien u geen alternatieve opvang voor uw kinderen heeft, kan u zich op basis van een werkgeversattest opnieuw inschrijven via Recreatex voor kinderopvang herfstvakantie. Dit geldt ook voor de twee bijkomende dagen 9 en 10 november. Het attest is terug te vinden via www.denderleeuw.be/attestnoodopvang. Een ingevuld exemplaar kan u doorsturen naar buitenschoolseopvang@denderleeuw.be.
Opgelet: Wilt u zich inschrijven voor dinsdag 3 november? Dan ontvangen we je attest graag ten laatste vrijdagmiddag om 13 uur.
Inschrijvingen voor de andere dagen kan, samen met het bezorgen van het attest, tot dinsdag 3 november 10 uur.
Indien u nog vragen hebt kan je ons steeds contacteren op ons nummer 053/641 470
Het BKO-team”

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>