Nieuws

Versoepelingen in de maatschappij van 1 oktober

01-10-2021 14:17

Beste ouders,
Vanaf vandaag gelden in de maatschappij heel wat versoepelingen in de preventie-maatregelen. Ook op school zijn er enkele aanpassingen.

- Het dragen van een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind is niet meer verplicht maar wordt nog steeds sterk aangeraden, vooral als het druk is en u geen afstand kunt bewaren.
- De toegang via de fietsenstalling is schoolterrein, dus hier is het mondmasker wel nog verplicht. Afstand bewaren is hier ook moeilijker.
- Schoolpersoneel dient geen mondmasker meer te dragen
- De toegang tot de school voor externen - ook ouders dus - wordt nog steeds beperkt. 
- Heeft u een afspraak of wenst u er een te maken, dan mag u het schoolterrein betreden, maar het dragen van een mondmasker is dan verplicht.
- Oudercontacten gaan fysiek door met mondmasker bij zowel leerkracht als ouder


Met vriendelijke groet.

Nog enkele maatregelen op 1 september ...

30-08-2021 16:01

Beste ouder,

 

Op woensdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. Er blijven nog enkele noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen grote groepen externen (ouders) uitnodigen tijdens de lesuren.

Als de lokale situatie verslechtert, dan kan de burgemeester tot extra maatregelen overgaan. We zullen u langs deze weg hierover informeren.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30 en op woensdag tot 12u15.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegang langs het grote hek aan de Onderwijsstraat is de enige toegang. Hou rechts op het pad. U mag uw kind tot aan het hek brengen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via deze toegang. U kunt zoals gebruikelijk achter de rode lijn uw kindje opwachten vanaf 15u30. Ook hier vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

De lagereschoolkinderen verlaten de school via het hek aan het Welleplein. Wanneer u hier uw kind opwacht, vragen we u afstand te houden en het mondmasker te dragen.

 

 

 

Welke regels zijn er voor de kinderen op school ?

Afstand houden of een mondmasker dragen moeten de leerlingen niet.
In de refter zetten we de leerlingen per klas. Er worden warme maaltijden of soep aangeboden vanaf maandag 6 september.
We blijven aandacht hebben voor verhoogde handhygiëne : kinderen wassen de handen met water en zeep bij het binnenkomen na de speeltijd, bij de maaltijd en bij het niezen.

Laat uw kind ook thuis de handen wassen voor vertrek naar school en onmiddellijk na aankomst van school.

 

En op de schoolbus ?

Het ophalen en terugbrengen van leerlingen is vanaf 1 september volledig afgeschaft. De schoolbus rijdt wel voor uitstappen. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.

 

Wat de met de leerkrachten ?

De leerkrachten en medewerkers behouden onderling de nodige afstand. Contacten tussen volwassenen gebeuren met mondmasker als afstand niet kan worden behouden. Bij zittende activiteiten (vergaderingen, leraarskamer, …) mag het mondmasker af.
Met de eigen klasgroep hoeft de leraar geen masker te dragen als de leerlingen zitten (of stilstaan) of de leraar vooraan in de klas staat om les te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen. Heeft uw kind last van allergieën waarvan de symptomen kunnen verward worden met covid-symptomen, verwittig dan zeker de leerkracht van uw kind.

Komt u met uw kind(eren) terug uit een rode zone (en bent u zelf nog niet volledig gevaccineerd), had uw kind een hoogrisico-contact of testte het positief op corona, dan moet uw kind in quarantaine. Het CLB zal dan onderzoeken of er maatregelen voor de klasgenootjes noodzakelijk zijn. Een tijdelijk (2 weken) aanscherpen van de maatregelen behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Er wordt extra geïnvesteerd in zorg-ondersteuning.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

Heb je een afspraak, dan draag je een mondmasker gedurende de ganse tijd dat je op school bent.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijk info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. U wordt hierover later verder geïnformeerd.

We vragen u hierbij eveneens om een neus-mondmasker te dragen (ook bij het zitten in de klas) en bij verplaatsingen doorheen de school afstand te houden en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

Zomervakantie

01-07-2021 12:23

Wij zijn bereikbaar in juli en augustus :
directie (directie.gbsdenderleeuw@gmail.com of 0474/32.09.34):
tot en met 9 juli
van 16 tot 20 augustus (enkel voormiddag)
vanaf 23 augustus

secretariaat (gemeenteschoolwelle@telenet.be of 053/66.53.93) :
op 1 en 2 juli
en vanaf 23 augustus

OC trakteert alle kinderen

18-06-2021 14:52

Vandaag kregen onze kapoenen allemaal - van peuterklas tot zesde leerjaar - een lekkere verrassing.
De ijskar stopte aan onze schoolpoort en iedereen kreeg een ijsje !
Een verrassing van het oudercomité, die voor ons de rekening betaalt.

En dat het smaakte ....

Bedankt OC !!!
Van ons allemaal.

Scholen sluiten in de week voor de paasvakantie

25-03-2021 13:36

Beste ouders,
U vernam ongetwijfeld al via de media dat de lagere scholen de week voor de paasvakantie (29 maart - 2 april) gesloten moeten blijven. Er is géén afstandsonderwijs.
Ook kleuters worden sterk afgeraden om naar school te komen.
Wij voorzien wel noodopvang voor ouders die niet van thuis kunnen werken en geen vrij kunnen nemen.
Via het formulier onder deze link kunt u inschrijven voor de noodopvang. Doe dat liefst nog vandaag (en minimaal 48u vooraf) in zodat wij alles veilig kunnen organiseren. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BAdoJBniHQL6KwPmUTWHyAFmPorunv56oIisMJiehJV7QQ/viewform?usp=sf_link

U dient ons als u inschrijft ook nog een attest van uw werkgever te bezorgen. Onder deze link vindt u een model indien nodig.
https://denderleeuw.be/sites/default/files/2021-03/Attest_aanvraag_noodopvang_kinderen-12_vakantieopvang.pdf

Bijkomende maatregelen tot aan de paasvakantie

22-03-2021 16:09

Beste ouder,

De ministers van onderwijs besloten tot extra maatregelen om de corona-besmettingen op scholen te beperken.

 

Klasbubbels

Alle activiteiten, binnen en buiten de school, gebeuren in de klasbubbel.
De lessen godsdienst / zedenleer die nu nog met de A en B klas samen doorgaan, worden hierdoor opgesplitst. Daardoor zal niet elke klas nog 3 uur per week kunnen krijgen.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Hier wijzigen we voorlopig niets.
Via het hek aan de Onderwijsstraat komt uw kind de school binnen. Met uw kleuter mag u mee tot aan het binnenhek.

Ophalen van de kleuters gebeurt langs dezelfde weg : u mag aan de rode lijn op de speelplaats wachten. Hou daarbij 1,5m afstand van andere ouders en draag een mondmasker.
De kinderen van het lagere verlaten de school via het hek aan het plein.
Ook de ingangsafspraken voor de opvang blijven momenteel onveranderd.

 

Hoe respecteren wij de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel.
De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats. Deze zones worden zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vaste plaats in hun klas toegewezen.

’s Middags eten de leerlingen in de klas (of buiten). Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus stopt met rijden. U dient uw kind op een andere manier naar school te brengen. Denk daarbij ook aan mogelijkheden te voet, per fiets of step.

Alle uitstappen waarbij de schoolbus nodig is, worden eveneens opgeschort tot en met 2 april.

 

Wat met de leerkrachten ?

Onze leerkrachten blijven mondmaskers dragen. Als ze bij het lesgeven 1,5m afstand kunnen bewaren, mag dit afgezet worden. In de kleuterklas is het mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

 

En de mondmaskers voor kinderen ?

Onze leerlingen van 5 en 6 dragen verplicht een mondmasker, ook op de speelplaats. Alleen om te eten of te drinken en tijdens de sportlessen mag het afgezet worden.
Voor de andere leerlingen is het mondmasker niet verplicht, wel toegelaten.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij na elke speeltijd langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden. De klassen worden tijdens de speeltijd verlucht.
We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

Internet Safe & Fun

11-03-2021 09:48

Vandaag kregen onze leerlingen het lesprogramma omtrent veilig internetten.
Een vrijwilliger van de organisatie (bij ons was dat Jochen Baert) kwam langs op school om de kinderen via ludieke werkvormen alert te maken en te laten discussiëren over wat veilig is en wat niet.

Voor meer info : https://internetsafeandfun.be/nl/home/

Persbericht

31-01-2021 09:45

Leerlingen tweede leerjaar GBS Welle in quarantaine

 

Alle leerlingen van het tweede leerjaar van GBS Welle moeten in quarantaine. Zeker nu blijkt dat ook een tweede persoon positief testte op corona. “ Er werd meteen een analyse gemaakt. Drie personen werden eind deze week al in quarantaine geplaatst na één positieve test, maar nu blijkt dat ook een tweede persoon besmet is door het corona virus. Twee anderen zijn wel negatief getest. We hebben overlegd met de geneesheer van de eerstelijnszone, het CLB en de directie. We nemen geen risico en plaatsen dus het volledige tweede leerjaar in verplichte quarantaine”, aldus de schepen van Onderwijs Jan De Nul. “Dit is te betreuren, ook al omdat de school steeds heel strikt alle voorschriften opvolgde, maar we waren voorbereid, ons scenario lag klaar. Ik leef ook mee met de ouders die de komende week praktisch een aantal zaken moeten organiseren” .  De besmettingen worden minutieus opgevolgd. “Alle ouders zijn ondertussen gecontacteerd. Dit weekend (of ten laatste maandag) wordt iedereen getest, einde deze week worden zij een tweede keer getest”, aldus directeur Geert Monsaert.  

Beperking busvervoer

27-01-2021 18:09

Rondom ons nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe. Op onze school blijven we voorlopig gespaard. Om het voor iedereen veilig te houden, bewaren we zo veel mogelijk onze klasbubbels. Op de schoolbus bij het halen en brengen van de kinderen is dit echter niet mogelijk.

Deze week ontvingen we vanuit het Agentschap Opgroeien een nieuwe richtlijn rond het busvervoer. Op basis hiervan paste onze buitenschoolse kinderopvang haar regels aan. Het schoolbestuur kiest er voor deze richtlijn ook grotendeels door te trekken voor het busvervoer van en naar onze school.

Concreet betekent dit dat het busvervoer voor en na school vanaf 1 februari zal geschorst worden voor de kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Enkel kleuters worden dus nog opgehaald. We maken een uitzondering voor broers en zussen van kleuters. Zij mogen ook nog mee op de bus. Zo kunnen de bubbels op de bus zo goed mogelijk verzekerd worden.

We begrijpen dat dit voor sommigen onder u praktische problemen oplevert, maar deze maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van iedereen. Zo trachten we verdere besmettingen te voorkomen en de school voor iedereen open te houden.

 

We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Hoe de school bereiken op marktdag ?

09-12-2020 09:47

 

School bereiken op marktdag

Sinds enkele maanden is het donderdag=marktdag in Welle. Doordat de Hertstraat komende van de Kerkstraat / Regentiestraat onbereikbaar is, gaan heel wat voetgangers en fietsers langs de rand van het plein in de foute richting naar de school (richting Broekstraat). Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Deze werden gemeld aan het bestuur. De dienst mobiliteit stelt u deze routes voor :

- oversteken naar de kant van het plein van de kerk (in de Regentiestraat/Kerkstraat) en langs het voetpad aan de huisgevels te voet richting Broekstraat en school stappen. (groene pijlen)

- over de markt stappen en daar (met de fiets aan de hand) de looprichting volgen. Ter hoogte van het schoolgebouw de markt verlaten langs de stoep / fietspad. (blauwe pijlen)

 

Naar het plannetje

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>