Nieuws

Persbericht

31-01-2021 09:45

Leerlingen tweede leerjaar GBS Welle in quarantaine

 

Alle leerlingen van het tweede leerjaar van GBS Welle moeten in quarantaine. Zeker nu blijkt dat ook een tweede persoon positief testte op corona. “ Er werd meteen een analyse gemaakt. Drie personen werden eind deze week al in quarantaine geplaatst na één positieve test, maar nu blijkt dat ook een tweede persoon besmet is door het corona virus. Twee anderen zijn wel negatief getest. We hebben overlegd met de geneesheer van de eerstelijnszone, het CLB en de directie. We nemen geen risico en plaatsen dus het volledige tweede leerjaar in verplichte quarantaine”, aldus de schepen van Onderwijs Jan De Nul. “Dit is te betreuren, ook al omdat de school steeds heel strikt alle voorschriften opvolgde, maar we waren voorbereid, ons scenario lag klaar. Ik leef ook mee met de ouders die de komende week praktisch een aantal zaken moeten organiseren” .  De besmettingen worden minutieus opgevolgd. “Alle ouders zijn ondertussen gecontacteerd. Dit weekend (of ten laatste maandag) wordt iedereen getest, einde deze week worden zij een tweede keer getest”, aldus directeur Geert Monsaert.  

Beperking busvervoer

27-01-2021 18:09

Rondom ons nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe. Op onze school blijven we voorlopig gespaard. Om het voor iedereen veilig te houden, bewaren we zo veel mogelijk onze klasbubbels. Op de schoolbus bij het halen en brengen van de kinderen is dit echter niet mogelijk.

Deze week ontvingen we vanuit het Agentschap Opgroeien een nieuwe richtlijn rond het busvervoer. Op basis hiervan paste onze buitenschoolse kinderopvang haar regels aan. Het schoolbestuur kiest er voor deze richtlijn ook grotendeels door te trekken voor het busvervoer van en naar onze school.

Concreet betekent dit dat het busvervoer voor en na school vanaf 1 februari zal geschorst worden voor de kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Enkel kleuters worden dus nog opgehaald. We maken een uitzondering voor broers en zussen van kleuters. Zij mogen ook nog mee op de bus. Zo kunnen de bubbels op de bus zo goed mogelijk verzekerd worden.

We begrijpen dat dit voor sommigen onder u praktische problemen oplevert, maar deze maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van iedereen. Zo trachten we verdere besmettingen te voorkomen en de school voor iedereen open te houden.

 

We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Hoe de school bereiken op marktdag ?

09-12-2020 09:47

 

School bereiken op marktdag

Sinds enkele maanden is het donderdag=marktdag in Welle. Doordat de Hertstraat komende van de Kerkstraat / Regentiestraat onbereikbaar is, gaan heel wat voetgangers en fietsers langs de rand van het plein in de foute richting naar de school (richting Broekstraat). Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Deze werden gemeld aan het bestuur. De dienst mobiliteit stelt u deze routes voor :

- oversteken naar de kant van het plein van de kerk (in de Regentiestraat/Kerkstraat) en langs het voetpad aan de huisgevels te voet richting Broekstraat en school stappen. (groene pijlen)

- over de markt stappen en daar (met de fiets aan de hand) de looprichting volgen. Ter hoogte van het schoolgebouw de markt verlaten langs de stoep / fietspad. (blauwe pijlen)

 

Naar het plannetje

 

Tekenfund

25-11-2020 12:37

Beste ouders,

 

Onze leerlingen waren weer heel creatief.
Via onderstaande link kunt de in een heuse gallerie de kunstwerkjes van de verschillende klassen bekijken.
https://www.tekenfund.be/DenderleeuwWelle

U krijgt een persoonlijke link om items met het kunstwerk van uw kind te kunnen bestellen.

Alvast bedankt voor uw steun.

Fondsenacties

20-11-2020 14:08

Beste ouders,

 

In november en december stonden een aantal acties op het programma. Door de corona-maatregelen wordt die planning in de war gestuurd.

- Tekenfundactie : gaat door zoals gepland

- Truffelactie : uitgesteld naar een nog te bepalen periode, er mogen momenteel geen afhaal- of bezorgacties doorgaan. Acties die mensen samenbrengen worden door de veiligheidscel van de  gemeente in deze fase van de pandemie voor alle scholen en verenigingen verboden.

- Sinterklaasontbijt : geannuleerd. We voorzien op een latere datum een soortgelijke actie, wanneer het bezorgen / afhalen van voeding weer toegelaten is.

- Goed-doel-actie en mini-kerstmarkt op de oudercontactavond : kerstmarkten zijn verboden tot januari (nationaal) en het oudercontact zal een digitale variant krijgen.

Hou het intussen allemaal zo gezond mogelijk en voor wie getroffen is, spoedig herstel gewenst.

Ook noodopvang op 12 en 13 nov

03-11-2020 17:46

De Puzzel voorziet noodopvang  op 9 en 10/11 in 3 opvanglocaties (Ravottersbos, Wellenestje en Kikkerland).

Aangezien de regering beslist heeft om de vakantie te verlengen tot en met 13 november zullen deze opvanglocaties ook voor deze 2 extra dagen (12 en 13 november) noodopvang organiseren.

Ouders worden hierover via mail geïnformeerd.  Inschrijvingen starten vanaf morgen 4/11 om 10u.

Herfstvakantie verlengd met 2 dagen

26-10-2020 16:15

Beste ouders,

Zoals u hebben ook wij vernomen in de media dat de minister heeft beslist dat de herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november.
Dit veroorzaakt mogelijk bij u heel wat praktische problemen.
De BKO kan u daarbij helpen :

 

Noodopvang in de herfstvakantie ...
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in de geest van de nationale Covid-19 maatregelen, de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. Het reguliere aanbod kinderopvang in de herfstvakantie werd daarom omgezet in noodkinderopvang en dit voor de periode 3/11-6/11 en 9/11-10/11.
Indien u geen alternatieve opvang voor uw kinderen heeft, kan u zich op basis van een werkgeversattest opnieuw inschrijven via Recreatex voor kinderopvang herfstvakantie. Dit geldt ook voor de twee bijkomende dagen 9 en 10 november. Het attest is terug te vinden via www.denderleeuw.be/attestnoodopvang. Een ingevuld exemplaar kan u doorsturen naar buitenschoolseopvang@denderleeuw.be.
Opgelet: Wilt u zich inschrijven voor dinsdag 3 november? Dan ontvangen we je attest graag ten laatste vrijdagmiddag om 13 uur.
Inschrijvingen voor de andere dagen kan, samen met het bezorgen van het attest, tot dinsdag 3 november 10 uur.
Indien u nog vragen hebt kan je ons steeds contacteren op ons nummer 053/641 470
Het BKO-team”

 

Opschalen naar code ORANJE van 26/10

21-10-2020 14:29

Beste ouder,

 

Op maandag 26 oktober schakelen wij over naar pandemie-scenario ORANJE.
We nemen de hierbij noodzakelijke extra veiligheidsmaatregelen. Een aantal van deze maatregelen pasten wij al toe in fase geel.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30, op woensdag tot 12u15.
Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegang langs het grote hek aan de Onderwijsstraat is de enige toegang. Op ons toegangspad wordt een heen- en terugtraject aangebracht. U mag uw kind tot aan het hek brengen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen. We vragen u ook met aandrang niet te blijven talmen aan de schoolpoort, maar de zone snel vrij te maken voor andere ouders.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden. Na afspraak kunt u de school betreden. Ouders van nieuwe instappertjes kunnen na afspraak langskomen buiten de schooluren.

 

De kleuters verlaten de school ook via deze toegang. U kunt zoals gebruikelijk achter de rode lijn uw kindje opwachten vanaf 15u30. Ook hier vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

In code ORANJE is de school de contactbubbel voor de leerlingen. Afstand houden of een mondmasker dragen moeten zij niet.
In de refter zetten we de leerlingen in klasgroep. We starten opnieuw met warme maaltijd en soep op 9 november. Een inschrijfbriefje kreeg u al mee.

 

 

En de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op normaal voor wie zich regulier opgegeven heeft. Uitzonderingen meldt u telefonisch aan de busbegeleiding op het nummer 0477 599 689.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen indien de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht.
Op de speelplaats trachten zij eveneens de afstand te bewaren.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

Als leerkrachten afwezig moeten blijven, wegens ziekte of in quarantaine, dan trachten wij intern een vervangleerkracht voor de klas te brengen. Als er te veel leerkrachten tegelijk afwezig zijn, kan het schoolbestuur tot een tijdelijke sluiting van een of meerdere klassen overgaan.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, de gebruikte klassen worden 2x per week met water en zeep gepoetst.
 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Ook de lessen godsdienst/zedenleer blijven plaatsvinden zoals normaal. De sportlessen kunnen zowel indoor als outdoor (op het schoolterrein) blijven plaatsvinden.

 

Gaan we nog buiten de school ?

Neen, de uitstappen worden in fase ORANJE geschrapt. Alleen zwemlessen blijven (corona-proof) doorgaan, dus met kortere zwembeurten en minder capaciteit in het zwembad.

 

Mogen externen de school betreden ?

Alleen essentiële derden mogen de school nog betreden. Wie dit zijn wordt wettelijk bepaald en kan door de school ook binnen eenzelfde pandemiefase worden aangepast naar gelang de noodzaak.

Is uw kind iets vergeten wat u nog nabrengt (wat natuurlijk zelden gebeurt) ? Betreed de school dan niet maar bel aan en wacht tot iemand de spullen komt aannemen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar na afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

 

Wat met de info-avonden en oudercontacten ?

Deze momenten zullen allemaal digitaal georganiseerd worden, zolang fase ORANJE loopt.

Ouders van nieuwe instappertjes kunnen na afspraak langskomen voor een kennismaking buiten de schooluren. We ontvangen 1 gezin per moment, met respect voor afstand en dragen een mondmasker.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

Strengere regels vanaf 9 oktober

09-10-2020 09:34

Beste ouders,

De veiligheidscel vraagt ons u te informeren :

 

Vanaf 9 oktober zullen er strengere regels van kracht zijn om de verspreiding van het coronavirus af te remmen:

 

  • Je mag vanaf dan nog met maximaal 3 personen nauw contact hebben, bovenop je huisgenoten.
  • Bij je thuis mag je maximaal 4 personen uitnodigen. Je moet ook afstand bewaren of een mondmasker dragen, tenzij die personen tot je 3 nauwe contacten behoren.
  • Samenkomen op straat mag met maximaal 4 personen in totaal.
  • Cafés moeten om 23 uur de deuren sluiten. Je mag nog met maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Voor restaurants verandert er niks.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/ - www.denderleeuw.be/corona

corona-alert

 

De Coronalert app is het nieuwe instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. De app draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

 

Hoe werkt coronalert?

De app registreert via Bluetooth wanneer je met anderen in contact komt, op minder dan 1,5 meter en langer dan 15 minuten. Bijvoorbeeld wanneer je op de trein, bus of op café naast iemand zit.

 

Dankzij de app krijg je automatisch een waarschuwing als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste als die andere persoon ook de app gebruikte toen jullie in contact kwamen. Bovendien gebeurt dat anoniem. Je weet niet wie de besmette persoon is en waar of wanneer er contact was, maar wel dat er een risico op besmetting is.

 

Testresultaat

Laat je een coronatest afnemen (omdat je symptomen hebt, op reis was in een rode zone, of in contact was met een besmet persoon)? Dan kun je het resultaat direct in de app ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je test positief is. Laat bij het voorschrijven de test de code van je app registeren, of voer zelf de testcode in die je kreeg van je arts.

 

 

Hoe gebruik je de app?

 

  1. Download de app gratis via je gebruikelijke app store.
  2. Installeer de app en geef je toestemming om Bleutooth te gebruiken. Zet je Bluetooth niet uit!
  3. Check regelmatig je meldingen; zo bescherm je jezelf en de anderen.

 

Voor meer info, surf naar https://coronalert.be/nl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Corona-alternatief voor het expo-weekend

29-09-2020 17:11

Zondag 4 oktober : pannenkoeken AFHAAL

Door de corona-pandemie kunnen wij geen pannenkoekenfeest, kinderdisco en expo zoals gewoonlijk organiseren. Maar we werkten een alternatief uit.
De kinderdisco gaat tijdens de lesuren door op vrijdag (zonder publiek), de expo/vrijetijdsbeurs wordt geschrapt, de pannenkoeken zijn af te halen op zondag tussen 14u en 17u maar enkel na reservatie via het inschrijfstrookje dat u meekreeg met uw kind.
Vrije verkoop is door het grote succes van de voorinschrijving helaas niet meer mogeijk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>