Nieuws

Corona-maatregelen aangepast

28-11-2021 11:46

Beste ouders,

 

Vanaf 29 november is er een verstrenging van de maatregelen :

 

  1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

  1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van L5 en L6 en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

  1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

  1. Teststrategie

Vanaf 3 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist.
 

 

  1. Mondmaskers

Verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Als de stilzitten én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

Leerlingen van andere klassen, mogen een mondmasker (binnen) dragen, maar moeten niet.

 

  1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

  1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.

Uitbreiding corona-maatregelen

19-11-2021 13:40

Beste ouders,

Op onze school verandert er niet veel na de laatst aangekodnigde maatregelen.
We blijven inzetten op verluchten en handenwassen.
Er komen extra CO2-meters
Externen (ook ouders) worden niet toegelaten tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen.
Ondersteunend personeel (bvb ONW, verpleging, ...) kan wel mits strikte opvolging van de mondmasker- en afstandsregels.
Heeft u een afspraak dan draagt u een mondmasker gedurende de ganse aanwezigheid op school.
Vergaderingen met het personeel verlopen zo veel mogelijk digitaal.
Bij het oiphalen van de kinderen vragen wij u afstand te houden en een mondmasker te dragen.
Mondmasker blijven verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Buiten (en tijdens de LO-les) mag het af, maar dan moeten intense fysieke contacten worden vermeden.

Met vriendelijke groeten

Aanpassingen in de corona-preventie-maatregelen

29-10-2021 09:35

Beste ouders,

Na de herfstvakantie worden enkele maatregelen weer aangescherpt :

- onze leerlingen uit 5de en 6de leerjaar moeten voortaan weer (in binnenruimtes) een mondmasker op

- externen (dus ook ouders) moeten zoveel mogelijk uit de school worden geweerd. Op afspraak mag u binnen maar een mondmasker is op het hele terrein (binnen én buiten) voor de externen verplicht

- oudercontacten zullen zoveel mogelijk digitaal worden georganiseerd

- aan de schoolpoort vragen we u afstand te houden en raden we het dragen van een mondmasker bij drukte sterk aan

- de toegang tot aan de kleuterspeelplaats blijft toegankelijk, maar eens binnen het hek is het dragen van een mondmasker verplicht

- we blijven maximaal ventileren. Voorzie in de wintermaanden een extra laagje, want het zal frisser zijn in de klas.

- bij feestelijkheden op school zal het covid-safe-ticket noodzakelijk zijn.

De teststrategie verandert ook. Enkel kinderen met symptomen zullen vanaf 8 november nog worden getest. Zonder symptomen wordt er niet meer getest, ook niet na een hoog risico-contact. Een klas zal 1 week sluiten als er 4 besmettingen binnen 7 dagen worden vastgesteld in de klas.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Versoepelingen in de maatschappij van 1 oktober

01-10-2021 14:17

Beste ouders,
Vanaf vandaag gelden in de maatschappij heel wat versoepelingen in de preventie-maatregelen. Ook op school zijn er enkele aanpassingen.

- Het dragen van een mondmasker bij het brengen en ophalen van uw kind is niet meer verplicht maar wordt nog steeds sterk aangeraden, vooral als het druk is en u geen afstand kunt bewaren.
- De toegang via de fietsenstalling is schoolterrein, dus hier is het mondmasker wel nog verplicht. Afstand bewaren is hier ook moeilijker.
- Schoolpersoneel dient geen mondmasker meer te dragen
- De toegang tot de school voor externen - ook ouders dus - wordt nog steeds beperkt. 
- Heeft u een afspraak of wenst u er een te maken, dan mag u het schoolterrein betreden, maar het dragen van een mondmasker is dan verplicht.
- Oudercontacten gaan fysiek door met mondmasker bij zowel leerkracht als ouder


Met vriendelijke groet.

Nog enkele maatregelen op 1 september ...

30-08-2021 16:01

Beste ouder,

 

Op woensdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. Er blijven nog enkele noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen grote groepen externen (ouders) uitnodigen tijdens de lesuren.

Als de lokale situatie verslechtert, dan kan de burgemeester tot extra maatregelen overgaan. We zullen u langs deze weg hierover informeren.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30 en op woensdag tot 12u15.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegang langs het grote hek aan de Onderwijsstraat is de enige toegang. Hou rechts op het pad. U mag uw kind tot aan het hek brengen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via deze toegang. U kunt zoals gebruikelijk achter de rode lijn uw kindje opwachten vanaf 15u30. Ook hier vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

De lagereschoolkinderen verlaten de school via het hek aan het Welleplein. Wanneer u hier uw kind opwacht, vragen we u afstand te houden en het mondmasker te dragen.

 

 

 

Welke regels zijn er voor de kinderen op school ?

Afstand houden of een mondmasker dragen moeten de leerlingen niet.
In de refter zetten we de leerlingen per klas. Er worden warme maaltijden of soep aangeboden vanaf maandag 6 september.
We blijven aandacht hebben voor verhoogde handhygiëne : kinderen wassen de handen met water en zeep bij het binnenkomen na de speeltijd, bij de maaltijd en bij het niezen.

Laat uw kind ook thuis de handen wassen voor vertrek naar school en onmiddellijk na aankomst van school.

 

En op de schoolbus ?

Het ophalen en terugbrengen van leerlingen is vanaf 1 september volledig afgeschaft. De schoolbus rijdt wel voor uitstappen. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.

 

Wat de met de leerkrachten ?

De leerkrachten en medewerkers behouden onderling de nodige afstand. Contacten tussen volwassenen gebeuren met mondmasker als afstand niet kan worden behouden. Bij zittende activiteiten (vergaderingen, leraarskamer, …) mag het mondmasker af.
Met de eigen klasgroep hoeft de leraar geen masker te dragen als de leerlingen zitten (of stilstaan) of de leraar vooraan in de klas staat om les te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen. Heeft uw kind last van allergieën waarvan de symptomen kunnen verward worden met covid-symptomen, verwittig dan zeker de leerkracht van uw kind.

Komt u met uw kind(eren) terug uit een rode zone (en bent u zelf nog niet volledig gevaccineerd), had uw kind een hoogrisico-contact of testte het positief op corona, dan moet uw kind in quarantaine. Het CLB zal dan onderzoeken of er maatregelen voor de klasgenootjes noodzakelijk zijn. Een tijdelijk (2 weken) aanscherpen van de maatregelen behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Er wordt extra geïnvesteerd in zorg-ondersteuning.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

Heb je een afspraak, dan draag je een mondmasker gedurende de ganse tijd dat je op school bent.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijk info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. U wordt hierover later verder geïnformeerd.

We vragen u hierbij eveneens om een neus-mondmasker te dragen (ook bij het zitten in de klas) en bij verplaatsingen doorheen de school afstand te houden en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw

Zomervakantie

01-07-2021 12:23

Wij zijn bereikbaar in juli en augustus :
directie (directie.gbsdenderleeuw@gmail.com of 0474/32.09.34):
tot en met 9 juli
van 16 tot 20 augustus (enkel voormiddag)
vanaf 23 augustus

secretariaat (gemeenteschoolwelle@telenet.be of 053/66.53.93) :
op 1 en 2 juli
en vanaf 23 augustus

OC trakteert alle kinderen

18-06-2021 14:52

Vandaag kregen onze kapoenen allemaal - van peuterklas tot zesde leerjaar - een lekkere verrassing.
De ijskar stopte aan onze schoolpoort en iedereen kreeg een ijsje !
Een verrassing van het oudercomité, die voor ons de rekening betaalt.

En dat het smaakte ....

Bedankt OC !!!
Van ons allemaal.

Scholen sluiten in de week voor de paasvakantie

25-03-2021 13:36

Beste ouders,
U vernam ongetwijfeld al via de media dat de lagere scholen de week voor de paasvakantie (29 maart - 2 april) gesloten moeten blijven. Er is géén afstandsonderwijs.
Ook kleuters worden sterk afgeraden om naar school te komen.
Wij voorzien wel noodopvang voor ouders die niet van thuis kunnen werken en geen vrij kunnen nemen.
Via het formulier onder deze link kunt u inschrijven voor de noodopvang. Doe dat liefst nog vandaag (en minimaal 48u vooraf) in zodat wij alles veilig kunnen organiseren. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BAdoJBniHQL6KwPmUTWHyAFmPorunv56oIisMJiehJV7QQ/viewform?usp=sf_link

U dient ons als u inschrijft ook nog een attest van uw werkgever te bezorgen. Onder deze link vindt u een model indien nodig.
https://denderleeuw.be/sites/default/files/2021-03/Attest_aanvraag_noodopvang_kinderen-12_vakantieopvang.pdf

Bijkomende maatregelen tot aan de paasvakantie

22-03-2021 16:09

Beste ouder,

De ministers van onderwijs besloten tot extra maatregelen om de corona-besmettingen op scholen te beperken.

 

Klasbubbels

Alle activiteiten, binnen en buiten de school, gebeuren in de klasbubbel.
De lessen godsdienst / zedenleer die nu nog met de A en B klas samen doorgaan, worden hierdoor opgesplitst. Daardoor zal niet elke klas nog 3 uur per week kunnen krijgen.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Hier wijzigen we voorlopig niets.
Via het hek aan de Onderwijsstraat komt uw kind de school binnen. Met uw kleuter mag u mee tot aan het binnenhek.

Ophalen van de kleuters gebeurt langs dezelfde weg : u mag aan de rode lijn op de speelplaats wachten. Hou daarbij 1,5m afstand van andere ouders en draag een mondmasker.
De kinderen van het lagere verlaten de school via het hek aan het plein.
Ook de ingangsafspraken voor de opvang blijven momenteel onveranderd.

 

Hoe respecteren wij de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel.
De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats. Deze zones worden zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vaste plaats in hun klas toegewezen.

’s Middags eten de leerlingen in de klas (of buiten). Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus stopt met rijden. U dient uw kind op een andere manier naar school te brengen. Denk daarbij ook aan mogelijkheden te voet, per fiets of step.

Alle uitstappen waarbij de schoolbus nodig is, worden eveneens opgeschort tot en met 2 april.

 

Wat met de leerkrachten ?

Onze leerkrachten blijven mondmaskers dragen. Als ze bij het lesgeven 1,5m afstand kunnen bewaren, mag dit afgezet worden. In de kleuterklas is het mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

 

En de mondmaskers voor kinderen ?

Onze leerlingen van 5 en 6 dragen verplicht een mondmasker, ook op de speelplaats. Alleen om te eten of te drinken en tijdens de sportlessen mag het afgezet worden.
Voor de andere leerlingen is het mondmasker niet verplicht, wel toegelaten.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij na elke speeltijd langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden. De klassen worden tijdens de speeltijd verlucht.
We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

Internet Safe & Fun

11-03-2021 09:48

Vandaag kregen onze leerlingen het lesprogramma omtrent veilig internetten.
Een vrijwilliger van de organisatie (bij ons was dat Jochen Baert) kwam langs op school om de kinderen via ludieke werkvormen alert te maken en te laten discussiëren over wat veilig is en wat niet.

Voor meer info : https://internetsafeandfun.be/nl/home/

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>