Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

27-01-2022 09:23

Versoepelingen quarantaineregels in onderwijs

Basisregel : wie symptomen vertoont, blijft thuis en laat zich testen. Wie besmet is, gaat in isolatie.

Dit verandert er:

  • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen, verdwijnt vanaf 27/1. Scholen waar nu al een of meer klassen gesloten zijn om deze reden, bekijken wat haalbaar is zodat leerlingen die niet besmet of ziek zijn, terug naar school kunnen. Lokaal kan in specifieke omstandigheden alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas wegens overmacht.
  • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan. Het afnemen van een zelftest wordt in dit geval sterk aangeraden.
  • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneelsleden. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contactopsporing van leerlingen voor contacten buiten de school wel door.
  • We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren, mondmaskers in de ganse lagere school en beperken van fysieke contacten tussen klassen.