Vakantiegroet - blik op volgend schooljaar

03-07-2017 12:04

Beste ouders,

De vakantie staat weer voor de deur. Na een jaar hard werken hebben uw kleine spruiten dit zeker en vast verdiend. In dit laatste trimester hebben sommige klassen kunnen genieten van schoolreizen en sportdagen, toch ook een beetje vakantiesfeer. Het vierde leerjaar trok een weekje op bosklas naar Retie.
In het leven van onze 6- en 12-jarigen passeerde ook alweer een mijlpaal : communie en lentefeest zijn momenten in hun jonge leven waar ze een grote stap zetten in hun opgroeien. Reden om te feesten was dat. Net zoals onze school ook flink zelf feestte : het schoolfeest was een enorm succes, met massa’s blije gezichtjes. Zelfs de zon was van de partij om een heus zomers gevoel te geven.

Eens de toetsen achter de rug zijn is het echt tijd om te ontspannen. Ook wijzelf zullen de vakantie goed kunnen gebruiken. Om te ontspannen, maar ook om te klussen op school zodat we 1 september weer goed kunnen starten. We kunnen zeker nog helpende handen gebruiken : op zaterdag 8 juli zijn wij paraat.

We wensen onze schoolverlaters uit het zesde leerjaar ook enorm veel succes toe. Zij geven ons naar jaarlijkse traditie een fijne afscheidsavond met leuke optredens, het oudercomité is paraat voor de receptie. Na 10 jaar herinneringen, kennis en vaardigheden opbouwen zijn ze helemaal klaar om naar ‘de grote school’ te gaan, vol nieuwe uitdagingen. Veel succes ! Het ga jullie goed.

 

Een blik op volgend jaar …

Reikhalzend kijken sommigen wellicht al uit naar het komende schooljaar. Hoe gaan we onze klassen organiseren ? In de kleuterafdeling verandert er niets : de instapklas blijft onder de hoede van juf An, juf Carine neemt samen met juf Annelies weer de 1ste kleuterklas voor haar rekening, in de 2de kleuterklas worden de kindjes begeleid door juf Peggy. De 3de kleuterklas blijft in handen van juf Ann. Juf Gwen ondersteunt en meester Piet geeft kleuterturnen en –zwemmen.
In het lager is er volgend jaar slechts één 1ste leerjaar. Juf Sofie is de klastitularis en zij wordt bijgestaan door een ondersteuner / coteacher (samen goed voor 1,5 FTE). Het 2de leerjaar blijft gesplitst in 2 aparte klassen waarvan een klas bij juf Els en eentje bij meester Nik. Juf Debby en juf Kim begeleiden volgend schooljaar elk een derde leerjaar. Het 4de leerjaar wordt voor 20u gesplitst en verdeeld onder meester Jan en juf Karen; voor LO, LBV en WO komen de kinderen samen in 1 groep. Juf Marijke en juf Nadine staan voor 5de en 6de leerjaar. Zowel juf Marijke (die weer 4/5 zal werken) en juf Nadine krijgen een collega-ondersteuner. Nog niet alle namen werden vermeld omdat het schoolbestuur pas in de eerste helft van juli de aanstellingen doet.

Ik hoop u zo voldoende informatie te hebben gegeven en uw kind te kunnen laten uitkijken naar volgend schooljaar.