Staking 20 maart - update

14-03-2019 14:20

Nagenoeg alle personeelsleden van onze school zullen hieraan deelnemen.

Hierdoor zullen beide vestigingen gesloten blijven.

We kunnen geen opvang voorzien omdat er onvoldoende werkwillige personeelsleden beschikbaar zijn.