Pedagogische studiedag

27-03-2017 14:01

Op woensdag 29 maart gaat er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten door. Dit wist u al langer want deze staat opgenomen in onze jaarkalender.
Er wordt die dag door de school geen opvang voorzien. Hiervoor kunt zich richten tot 'De Puzzel' die onze voor- en naschoolse opvang verzorgt.