Onderwijs naar code GEEL vanaf 7 maart

06-03-2022 13:12

 

Wat betekent fase geel concreet op school?

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs - is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten.
 • Vergaderingen (bvb de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen, ...) mogen fysiek doorgaan.
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal. De lessen godsdienst en zedenleer gaan door zoals voorheen en alle maaltijden worden weer in de refter gebruikt.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
 

Wat blijft ongewijzigd?

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de reisregels.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • We blijven  inzetten op ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Ook aan de schoolpoort is van het belang afstand te houden.
 • We blijven de basishand- en hoesthygiëne toepassen.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.