Onderwijs in code ORANJE (corona)

21-02-2022 10:43

Beste ouders,

Vanaf vandaag versoepelen de regels aangezien we van code rood naar code oranje gaan. Concreet :

 • Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. 
 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Ook meerdaagsen kunnen weer.
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden met respect voor de veiligheidsmaatregelen.
 • Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een inschrijving zijn mogelijk. 
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn niet aangewezen. De school maakt zelf de inschatting wie essentieel is voor de werking.

 

Wat blijft ongewijzigd?

 • We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer. Het kan dus wat frisjes zijn in de klas.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en let op het belang van afstand houden.
 • We proberen binnen het vermengen van klasgroepen nog te vermijden. De lessen godsdienst en zedenleer hernemen in het normale rooster maar de A- en B-groep zit aan een andere kant van het lokaal.
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in het klaslokaal.
 • Onderwijspersoneel draagt een mondmasker, conform de maatschappij. Wanneer ze lesgeven vooraan in de eigen klas kan het masker af, als er voldoende afstand én ventilatie is.
 • We passen de basishandhygiëne en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.