Nog enkele maatregelen op 1 september ...

30-08-2021 16:01

Beste ouder,

 

Op woensdag 1 september zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. Er blijven nog enkele noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De jaarlijkse verwelkoming met koffie en koekjes gaat dit jaar jammer genoeg NIET door. We mogen geen grote groepen externen (ouders) uitnodigen tijdens de lesuren.

Als de lokale situatie verslechtert, dan kan de burgemeester tot extra maatregelen overgaan. We zullen u langs deze weg hierover informeren.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen starten om 8u35 (poort open om 8u20) volgens de normale schoolregeling, dus tot 15u30 en op woensdag tot 12u15.

Alle groepen starten en eindigen op hetzelfde uur.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

De gebruikelijke schooltoegang langs het grote hek aan de Onderwijsstraat is de enige toegang. Hou rechts op het pad. U mag uw kind tot aan het hek brengen.
Als volwassene draagt u daarbij VERPLICHT een neus-mondmasker en houdt u 1,5m afstand t.o.v. andere gezinnen.

 

We vragen onze ouders om de speelplaatsen en lokalen niet te betreden om drukte te voorkomen. Eén ouder per instapper wordt indien gewenst wel toegelaten.

 

De kleuters verlaten de school ook via deze toegang. U kunt zoals gebruikelijk achter de rode lijn uw kindje opwachten vanaf 15u30. Ook hier vragen we de afstand te respecteren en een neus-mondmasker te dragen.

 

De lagereschoolkinderen verlaten de school via het hek aan het Welleplein. Wanneer u hier uw kind opwacht, vragen we u afstand te houden en het mondmasker te dragen.

 

 

 

Welke regels zijn er voor de kinderen op school ?

Afstand houden of een mondmasker dragen moeten de leerlingen niet.
In de refter zetten we de leerlingen per klas. Er worden warme maaltijden of soep aangeboden vanaf maandag 6 september.
We blijven aandacht hebben voor verhoogde handhygiëne : kinderen wassen de handen met water en zeep bij het binnenkomen na de speeltijd, bij de maaltijd en bij het niezen.

Laat uw kind ook thuis de handen wassen voor vertrek naar school en onmiddellijk na aankomst van school.

 

En op de schoolbus ?

Het ophalen en terugbrengen van leerlingen is vanaf 1 september volledig afgeschaft. De schoolbus rijdt wel voor uitstappen. Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen of afstand houden.

 

Wat de met de leerkrachten ?

De leerkrachten en medewerkers behouden onderling de nodige afstand. Contacten tussen volwassenen gebeuren met mondmasker als afstand niet kan worden behouden. Bij zittende activiteiten (vergaderingen, leraarskamer, …) mag het mondmasker af.
Met de eigen klasgroep hoeft de leraar geen masker te dragen als de leerlingen zitten (of stilstaan) of de leraar vooraan in de klas staat om les te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind ziek tijdens de dag op school, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen. Heeft uw kind last van allergieën waarvan de symptomen kunnen verward worden met covid-symptomen, verwittig dan zeker de leerkracht van uw kind.

Komt u met uw kind(eren) terug uit een rode zone (en bent u zelf nog niet volledig gevaccineerd), had uw kind een hoogrisico-contact of testte het positief op corona, dan moet uw kind in quarantaine. Het CLB zal dan onderzoeken of er maatregelen voor de klasgenootjes noodzakelijk zijn. Een tijdelijk (2 weken) aanscherpen van de maatregelen behoort dan eveneens tot de mogelijkheden.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

De lessen gaan normaal door. Er wordt extra geïnvesteerd in zorg-ondersteuning.
De zwemlessen gaan corona-proof door : dit betekent kortere zwembeurten.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school als dat niet noodzakelijk is (en zeker niet op 1 september) : niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam? Dat kan maar maak een afspraak via de schoolagenda, via telefoon of via mail.

Heb je een afspraak, dan draag je een mondmasker gedurende de ganse tijd dat je op school bent.

 

Wat met de info-avond van 7 september ?

De gemeenschappelijk info in de zaal met alle leerkrachten en het oudercomité kan niet doorgaan. We zullen tegen dan een filmpje posten op de website met de informatie.

Het gedeelte van de info-avond in de klas met de leerkracht van uw kind gaat WEL door, zij het in aangepaste vorm. U wordt hierover later verder geïnformeerd.

We vragen u hierbij eveneens om een neus-mondmasker te dragen (ook bij het zitten in de klas) en bij verplaatsingen doorheen de school afstand te houden en de handen te wassen of te desinfecteren alvorens de klas binnen te gaan.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Monsaert
Directeur GBS Denderleeuw