Heropening scholen - finale fase ...

28-05-2020 17:56

Op vrijdag 5 juni mogen de lagere scholen opnieuw hun deuren openen om les te geven aan alle leerlingen van het 1stetot het 6de leerjaar. Ook de kleuterschool starten wij op 5 juni op. Dit reeds op 2 juni doen is voor ons organisatorisch jammer genoeg onmogelijk.
We nemen daarbij natuurlijk heel wat veiligheidsmaatregelen.

 

Voor wie en wanneer ?

Alle leerlingen, ganse dagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Om de druk aan de schoolpoort te spreiden vragen we u de aangepaste aankomst en ophaal tijdstippen te respecteren.

 

8u15-8u25 (en gaan direct naar de klas) – ophalen om 15u35 – 15u45 :

BLAUW – GEEL – L2 – L3A – L4A – L6A – L6B

 

8u25-8u35 (en gaan naar de speelplaats) – ophalen om 15u25 – 15u35 :

ROOD – GROEN – L1 – L3B – L4B – L5A – L5B

 

Wat tot 4 juni en wat op woensdag ?

De huidige regeling van telewerk en opvang blijft lopen tot 4 juni.
Vanaf 8 juni wordt er op woensdag opvang georganiseerd voor kinderen van ouders die uithuizig gaan werken en dus zelf niet voor opvang kunnen zorgen. Werkt u thuis, dan vragen we u uw kind ook thuis te houden op woensdag indien mogelijk.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Er worden 4 aparte in- en uitgangen opengesteld : (opgepast = veranderd !)

- Hek aan de fietsenstalling voor ALLE kleutergroepen en 1ste leerjaar

- Deur hoofdgebouw (busparking): 2de leerj, 3de leerj A en 4de leerj A

- Hek Welleplein: 3de leerj B, 4de leerj B en 5de leerj B

- Deur Bolleboos : 5de leerjaarA en 6de leerjaar

- de in- en uitgang van de voor- en naschoolse opvang (BKO) blijft ongewijzigd.

 

Kinderen uit alle leerjaren die met de fiets naar school komen, mogen de toegang van de fietsenstalling blijven gebruiken, maar moeten na het parkeren van de fiets zich onmiddellijk langs de speelplaatsen naar hun eigen speelzone / klas begeven.

 

Hoe respecteren wij de afstandsregel en de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel. De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats die grenst aan hun toegang en hun klaslokaal. We beperken het kruisen van zones. Deze zones zijn zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vast lokaal en een vaste plaats toegewezen. In de klas mogen de leerlingen niet rondlopen. De afstandsregel is hier niet langer van toepassing. Wie het verst van de deur in de klas zit, gaat eerst binnen en laatst buiten. De rijen om naar de klas te gaan worden op deze wijze samengesteld op de speelplaats.

’s Middags eten de leerlingen in de klas. Er is dus geen warme maaltijd of soep. Breng ook je eigen drinkfles mee.
Om te verhinderen dat alle kinderen tegelijk op de speelplaats zouden komen is ook hier een aanpassing in de timing van de middagpauze :
BLAUW – GEEL – L2 – L3A – L4A – L6A – L6B                               11u30 – 12u30

ROOD – GROEN – L1 – L3B – L4B – L5A – L5B                             12u30 – 13u30

Hou hier ook rekening mee als uw kind naar huis gaat eten.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus rijdt op afspraak.
Onze leerlingen moeten hier geen masker dragen, maar we gebruiken niet elke zetel, zodat we 1,5m afstand tussen de inzittenden kunnen bewaren. Indien nodig worden de ritten opgedeeld zodat er niet meer kinderen dan toegelaten op de bus moeten. Dit kan het tijdstip van doortocht natuurlijk beïnvloeden.
Buschauffeur en busbegeleidster zullen wel een mondmasker dragen.

 

Wat met de leerkrachten ?

Elke klasleerkracht staat vanaf 5 juni weer voor zijn eigen klasgroep.

Onze leerkrachten zullen mondmaskers dragen, bij het lesgeven vervangen ze dit door een spatmasker. In de kleuterklas is dit mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

Bij het verzorgen van kwetsures na valpartijen dragen we handschoenen en mondmasker.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij via een vaste route langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien. Dat dit extra tijd vraagt is evident.
Als ze in de klas niezen of hoesten, moeten zij in de klas hun handen wassen.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden.
De poetsploeg reinigt meerdere keren per dag toiletten, klinken en leuningen, dagelijks worden alle gebruikte klassen met water en zeep gepoetst.
 

We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

• We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.

• Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

• Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. We geven alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen. Het rapport zal er wat anders uit zien.

• Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.    

• Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Zet je kind af of haal het op aan de juiste ingang of uitgang van de school.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).

 

We rekenen op uw medewerking om deze doorstart zo vlot mogelijk te laten verlopen. We moeten ook op uw begrip beroep doen als deze schikkingen niet helemaal beantwoorden aan uw persoonlijke noden.