GRAS-werkdag

15-01-2018 11:43

Zaterdag 13 januari ging de tweede graswerkdag door. Er was weer een grote opkomst van enthousiaste ouders en leerkrachten. Daardoor kregen we weer heel wat gedaan.
Het nieuwe terrein in de Hertstraat werd gebruiksklaar gemaakt, de afsluiting verplaatst, de boomstammen werden ontschorst en enkele werden tot stap- en zitblokken verzaagd, er werd een bouldermuur gerealiseerd (zijwaarts vorderen op stapboulders op de muur), een speelbus in elkaar getimmerd, verder gewerkt aan de vogelhuisjes en aan de watermuur.
Samen met de muurboom, de buitenkeukentjes en de petanquebaan wordt onze speelruimte zo al heel wat rijker dan voorheen.
Dank aan alle vrijwilligers, ook aan diegenen die de klussers van de nodige spijs en drank voorzagen !

De volgende werkdag staat gepland op 24 februari. Dan plannen we de aanleg van een speelheuvel met buizen om er doorheen te kruipen en de aanleg van moestuintjes. Komt u ook ?