Corona-maatregelen aangepast

08-01-2022 16:46

 

Aanpassingen en nieuwe regels vanaf 10 januari staan vetjes afgedrukt.

 

  1. Klasgroepen niet mengen

Godsdienst/zedenleer gaat weer door zoals op het rooster , maar A en B groep zitten in de klas wel apart in andere klashelft. Waar nodig wordt naar een groter lokaal uitgeweken.

In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

  1. Extra-muros

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van de lagere afdeling (1ste tot en met 6de leerjaar dus) en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet.

 

  1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

  1. Teststrategie

Vanaf 4 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist. Een zelftest telt ook als bevestigd geval. Bij een positieve zelftest regelt u zo snel mogelijk een antigeentest bij de apotheek of een PCR-test in een testcentrum. Uw kind blijft in afwachting wel al in quarantaine.

 

  1. Mondmaskers

Blijven verplicht voor alle leerlingen van L1 tot en met L6 in binnenruimtes.
De ouders voorzien dit voor hun kind, de school heeft reserve exemplaren voor noodgevallen achter de hand.
Als de kinderen stilzitten in de klas én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

  1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters. In elke klas is er voortaan eentje operationeel.

 

  1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

  1. Vaccinatie

De mobiele vaccinatieploeg van het vaccinnatiecentrum Denderdal komt op 20 jan en 10 feb de leerlingen met 2 have dosissen  inenten. Daarvoor krijgen de ouders op 10 januari een info- en toestemmingsdocument dat op woensdag 12 januari ingevuld terug moet zijn als u hierop wenst in te gaan. U kan ook verkiezen om uw kind naar het vaccinatiecentrum te vergezellen. Natuurlijk is vaccinatie niet verplicht.

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.