Corona-maatregelen aangepast

04-12-2021 11:32

Verstrenging maatregelen vanaf 29 november 2021.

Aanpassingen en nieuwe regels vanaf 6 december staan vetjes gedrukt.

 

  1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

  1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van de lagere afdeling (1ste tot en met 6de leerjaar dus) en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

  1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

  1. Teststrategie

Vanaf 2 bevestigde gevallen (te tellen vanaf 8 december) met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist. Een zelftest telt niet als bevestigd geval. Bij een positieve zelftest regelt u zo snel mogelijk een antigeentest bij de apotheek of een PCR-test in een testcentrum. Uw kind blijft in afwachting wel al in quarantaine.

 

  1. Mondmaskers

Was reeds verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Vanaf 6 december moet een mondmasker ook gedragen worden door kinderen uit L1 t/m L4. De ouders voorzien dit voor hun kind, de school heeft reserve exemplaren voor noodgevallen achter de hand. Vanaf 8 december mogen we geen uitzonderingen meer toestaan.
Als de kinderen stilzitten in de klas én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

  1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

  1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

  1. Verlengde kerstvakantie

Of en door wie er noodopvang wordt voorzien wordt pas later komende week besloten door de bevoegde ministers. Er is geen afstandsonderwijs in deze week.
In deze week waren onze – digitale – oudercontacten voorzien. Ik bespreek met de leerkrachten eventuele aanpassingen. U zult via Questi een afspraakuur met de leerkracht(en) van uw kind(eren) kunnen inboeken.

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.