Corona-maatregelen aangepast

28-11-2021 11:46

Beste ouders,

 

Vanaf 29 november is er een verstrenging van de maatregelen :

 

  1. Klasgroepen niet mengen

Daardoor wordt godsdienst en zedenleer tijdelijk per klasgroep georganiseerd : de A en B groep dus voortaan apart. Dat betekent dat de leerlingen gaan 3u/week zullen krijgen maar slechts 2u of uitzonderlijk 1u.
In de refter komen enkel nog de leerlingen die warm eten (of soep bij de boterhammen). Boterhameters eten hun lunch in de klas. Er worden GEEN glazen flesjes getransporteerd : dit gaf in het verleden te veel geloop en ongelukjes. Iedereen drink uit eigen drinkfles bij de lunch.

 

Waar dat nog niet zo was krijgen de leerlingen in de klas een vaste plaats.

 

  1. Extra-muros

 

Uitstappen voor 1 dag blijven kunnen. De regels van de maatschappij zijn van toepassing. Op de bus dragen de leerlingen van L5 en L6 en ALLE leerkrachten het mondmasker.

 

Gezamelijke uitstappen van meerdere klassen kunnen niet. Dit geldt ook voor A- en B-klassen.

 

  1. Derden op school niet toegelaten

De werking met de leesmoekes was reeds eerder gestopt.

Externe ondersteuners (bvb verpleegkundige, ondersteuningsnetwerk, logopediste, …) worden nog toegelaten. Zij dragen steeds een mondmasker.

Andere externen mogen er niet meer in.
Oudercontacten zullen digitaal gebeuren. Via Questi zult u een afspraak kunnen vastleggen.

 

  1. Teststrategie

Vanaf 3 bevestigde gevallen met verband in de klas = klas sluit. De CLB-arts beslist.
 

 

  1. Mondmaskers

Verplicht voor alle leerlingen van L5 en L6 in binnenruimtes.
Als de stilzitten én de klas voldoende is geventileerd én ze op 1,5 m afstand zitten kàn het af.
Ook tijdens LO-lessen en speeltijd mag het af op voorwaarde dat er geen intense fysieke contacten zijn.

 

Leerlingen van andere klassen, mogen een mondmasker (binnen) dragen, maar moeten niet.

 

  1. Ventilatie

We blijven ondanks de koudere temperaturen verluchten. Kleed uw kind dus wat warmer aan.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gemeten met CO2-meters.

 

  1. Afstandsonderwijs

Als we klassen sluiten voorzien wij afstandsonderwijs. Dit kunnen werkbundels zijn (die ouders mogen ophalen op afgesproken tijdstippen) met video-consultmomenten en / of heuse videolesmomenten.

 

 

Ik bedank mijn leerkrachtenteam en toezichthouders voor hun grote inzet om in deze moeilijke omstandigheden de school draaiend te houden en de kinderen houvast te bieden.

Ook u bedankt om de regels vlot en begripvol op te volgen.