Bijkomende maatregelen tot aan de paasvakantie

22-03-2021 16:09

Beste ouder,

De ministers van onderwijs besloten tot extra maatregelen om de corona-besmettingen op scholen te beperken.

 

Klasbubbels

Alle activiteiten, binnen en buiten de school, gebeuren in de klasbubbel.
De lessen godsdienst / zedenleer die nu nog met de A en B klas samen doorgaan, worden hierdoor opgesplitst. Daardoor zal niet elke klas nog 3 uur per week kunnen krijgen.

 

Hoe de school binnenkomen / verlaten ?

Hier wijzigen we voorlopig niets.
Via het hek aan de Onderwijsstraat komt uw kind de school binnen. Met uw kleuter mag u mee tot aan het binnenhek.

Ophalen van de kleuters gebeurt langs dezelfde weg : u mag aan de rode lijn op de speelplaats wachten. Hou daarbij 1,5m afstand van andere ouders en draag een mondmasker.
De kinderen van het lagere verlaten de school via het hek aan het plein.
Ook de ingangsafspraken voor de opvang blijven momenteel onveranderd.

 

Hoe respecteren wij de contactbubbels ?

De klasgroep is ook de contactbubbel.
De verschillende klasgroepen hebben een aparte zone op de speelplaats. Deze zones worden zichtbaar gemaakt met afsluitingen en signalisatielint.

De kinderen krijgen een vaste plaats in hun klas toegewezen.

’s Middags eten de leerlingen in de klas (of buiten). Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden. Breng ook zeker je eigen drinkfles mee.

 

En op de schoolbus ?

De schoolbus stopt met rijden. U dient uw kind op een andere manier naar school te brengen. Denk daarbij ook aan mogelijkheden te voet, per fiets of step.

Alle uitstappen waarbij de schoolbus nodig is, worden eveneens opgeschort tot en met 2 april.

 

Wat met de leerkrachten ?

Onze leerkrachten blijven mondmaskers dragen. Als ze bij het lesgeven 1,5m afstand kunnen bewaren, mag dit afgezet worden. In de kleuterklas is het mondmasker niet verplicht, maar wij raden het onze kleuterleerkrachten wel aan.

 

En de mondmaskers voor kinderen ?

Onze leerlingen van 5 en 6 dragen verplicht een mondmasker, ook op de speelplaats. Alleen om te eten of te drinken en tijdens de sportlessen mag het afgezet worden.
Voor de andere leerlingen is het mondmasker niet verplicht, wel toegelaten.

 

Hoe volgen wij de regels over hygiëne op ?

De kinderen moeten meerdere keren per dag hun handen wassen. Dit blijft de belangrijkste beschermingsmaatregel. Daarvoor passeren zij na elke speeltijd langs de kraantjes waar ook zeep en papieren doekjes zijn voorzien.

We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om contact met deurklinken te vermijden. De klassen worden tijdens de speeltijd verlucht.
We vragen ook aan alle kinderen om zelf een eigen pennenzak mee te brengen : het is immers beter om geen pennen, potloden, scharen, kleurpotloden, gommen, … door te geven.

 

Wat met zieke kinderen ?

Zieke kinderen zijn niet welkom op school en zullen geweigerd worden.

Wordt uw kind tijdens de dag op school ziek, dan zullen wij u contacteren om het zo snel mogelijk op te halen. In tussentijd zal uw kind dan in een apart lokaal worden opgevangen.

 

Hoe kun jij als ouder helpen ?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

• Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Meer info ?

Maakt u zich ondanks alle voorzorgen toch nog zorgen, dan neemt u contact op met de directie of het zorgteam (juf Annick en juf Gwen).