Beperking busvervoer

27-01-2021 18:09

Rondom ons nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe. Op onze school blijven we voorlopig gespaard. Om het voor iedereen veilig te houden, bewaren we zo veel mogelijk onze klasbubbels. Op de schoolbus bij het halen en brengen van de kinderen is dit echter niet mogelijk.

Deze week ontvingen we vanuit het Agentschap Opgroeien een nieuwe richtlijn rond het busvervoer. Op basis hiervan paste onze buitenschoolse kinderopvang haar regels aan. Het schoolbestuur kiest er voor deze richtlijn ook grotendeels door te trekken voor het busvervoer van en naar onze school.

Concreet betekent dit dat het busvervoer voor en na school vanaf 1 februari zal geschorst worden voor de kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Enkel kleuters worden dus nog opgehaald. We maken een uitzondering voor broers en zussen van kleuters. Zij mogen ook nog mee op de bus. Zo kunnen de bubbels op de bus zo goed mogelijk verzekerd worden.

We begrijpen dat dit voor sommigen onder u praktische problemen oplevert, maar deze maatregelen worden getroffen voor de veiligheid van iedereen. Zo trachten we verdere besmettingen te voorkomen en de school voor iedereen open te houden.

 

We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten,