Kleuters na de paasvakantie

 

Een afgesloten Youtube kanaal werd recent opgestart met filmpjes van de juffen. Vraag via de juf van uw kind de toegangscode.

 

K 3 (Groen)

Er is een mailgroep. Via deze weg worden ouders geïnformeerd door de juf over de werkboekjes en hoe ermee aan de slag te gaan. Op de facebookpagina zet de juf linken naar bewegings- en knutselactiviteiten..

Na de paasvakantie : werkboekje i.v.m. taal wordt voorzien. Dit wordt deze keer digitaal bezorgd (via de mailgroep). Indien gewenst wordt ook een werkboekje taal en eentje rekenen aangeboden (op vraag). 
Een opdrachtenwandeling in het broekpark (details via mail).

Er staan symbaloo-taken online, bereikbaar via de ukkepuk-website.

 

K2 (Rood)

Communicatiemiddel is hoofdzakelijk via e-mail en facebook. Op de facebookpagina zet de juf linken naar bewegings- en knutselactiviteiten.
Er werd al een video-chat via houseparty gehouden.

Voor de paasvakantie : De juf bezorgde werkblaadjes rond 4 thema’s thuis bij de kleuters

Na de paasvakantie : zelfde werking

Er staan symbaloo-taken online, bereikbaar via de ukkepuk-website.

 

K1 (Geel)

Na paasvakantie : nieuw pakketje  speelleerblaadjes wordt door bezorgd. Het mailadres van de juffen wordt toegevoegd om contact indien nodig mogelijk te maken

Een gesloten facebookgroepje werd opgestart.

 

Peuterklas (Blauw)

Briefje met suggesties voor bewegings- en knutselactiviteiten werd bezorgd.

Een gesloten face-book-groepje werd opgestart. Daar verschijnen posts in naam van Jules, de klaspop.

 

Kleuterturnen

Juf Barbra en meester Piet gaan een online-bewegingsfilmpje maken en posten.

 

En wat met de instappertjes die op 20 april voor het eerst naar school zouden komen ?

Beste ouder,

 
U heeft via de media natuurlijk vernomen dat de scholen nog zeker tot 3 mei gesloten blijven en enkel opvang voorzien voor ouders die moeten werken en niet zelf voor opvang kunnen zorgen. 
 
 

Voor de instappertjes die nu naar een crèche of onthaalouder gaan, heeft het Agentschap Opgroeien gevraagd om deze kinderen ook na het instapmoment te blijven opvangen. Als dat in de kinderopvang niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de school.

Voor instappertjes die toch naar de opvang komen, schrap je activiteiten die je normaal samen met de ouders organiseert. Verwittig ouders vooraf dat je om gezondheidsredenen verwacht dat ze hun kinderen zonder meer aan de begeleiders toevertrouwen.

 
Dit betekent dus voor u dat als uw kind momenteel naar een crèche of kinderopvang gaat, u van hen al zult hebben vernomen of langer daarheen gaan mogelijk is.
Als u zelf thuis bent of van thuis werkt, dan houdt u uw kind momenteel nog thuis.
Moet u het huis uit om te werken en heeft u geen opvangmogelijkheid, dan is ook uw peuter bij ons welkom in de noodopvang. U dient dan wel te weten dat wij u niet op de school mogen binnenlaten en u uw kind - zelfs al is dat voor de eerste keer dat hij/zij naar school komt - aan de schoolpoort dient te overhandigen aan de leerkracht die de opvang die dag voorziet. Dit is natuurlijk geen ideale situatie maar het opvangaanbod is er ook alleen maar om u uit de nood te helpen. Geef ons vooraf een seintje, zodat we uw kind toch met de nodige aandacht kunnen opvangen.
 
We gaan er momenteel vanuit dat de scholen op 4 mei opnieuw openen, maar hoe en welke groepen dat zullen zijn, daar wachten we de instructies zelf nog over af.