KALENDER SCHOOLJAAR 2022-2023
GBS Welle

 

De vrijedagen en vakanties voor het schooljaar 2022-2023:

 1. Officiële verlofdagen
  Ma 31/10  – zo 6/11                          Herfstvakantie

Vr 11/11                                             Wapenstilstand

Ma 26/12 – zo 8/1                             Kerstvakantie

Ma 20/2 – zo 26/2                              Krokusvakantie          

Ma 3/4 – zo 16/4                               Paasvakantie                         

Ma 1/5                                               Dag van de Arbeid

Do 18/5 – vr 19/5                              Hemelvaartsdag + brugdag

Ma 29/5                                             Pinkstermaandag

 1. Facultatieve verlofdagen (*)

Woe 05/10      Welle

Woe 25/01      Welle                          - na skiklas

Di 02/05          Welle

 1. Pedagogische studiedagen
  Woe 28/09                                         Feedback-traject (1)

Woe 23/11                                         Peppertalk : bouwen aan een sterk team

Woe 1/02                                           Feedback-traject (2)

 1. Schorsen van de lessen
  Vr 30/06                                             Geen les in de namiddag
   

De extra-murosactiviteiten :

- Zeeklassen: leerlingen van het 5de leerjaar           19 – 23/09/2022

- Sneeuwklassen : leerlingen van het 6de leerjaar   18 – 24/01/2023

- Bosklassen : leerlingen van het 4de leerjaar          8 – 12/05/2023      

 

De feesten :   
Expo                1 & 2/10/2022

            Eetfestijn         25 & 26/03/2023

            Schoolfeest     za 13/05/2023

 

De info-momenten :

 • Algemene info                                               Dinsdag 6 september 2022
 • Info skiklassen                                               Donderdag 8 december 2022
 • Oudercontact lager onderwijs                      Dinsdag 20 december 2022
 • Oudercontact kleuteronderwijs                    Dinsdag 7 februari 2023
 • Info bosklassen                                              Dinsdag 28 maart 2023
 • Overgang kleuter—1ste  leerjaar                 Dinsdag 13 juni 2023
 • Oudercontact lager onderwijs                      Dinsdag 27 juni 2023
 • Oudercontact kleuteronderwijs                    Dinsdag 27 juni 2023
 • Afscheidsavond 6de leerjaar                        Woensdag 28 juni 2023
   

 

Communies en lentefeesten :          
Eerste Communie 2023:                                            Maandag 1 mei 2023 (10u00)

Plechtige Communie 2023:                                        Zaterdag 6 mei 2023
Feest Vrijzinnige Jeugd 2023:                                    Zaterdag 6 mei 2023

Lentefeest 2023:                                                        Zondag 7 mei 2023

 

Oudercomité :

Telkens de tweede dinsdag van de maand.
Valt de deze dag  in een vakantie, dan verschuift de vergadering naar de eerst volgende dinsdag die wel een schooldag is

 

Schoolraad :

Er zijn een 4-tal bijeenkomsten per schooljaar, in het begin van het schooljaar, op het einde van het kalenderjaar, na 1 februari en op het einde van het schooljaar. De vergaderdag worden aan de leden meegedeeld.